קבוצת דיסקונט: רווח נקי של 1,377 מיליון ₪

הרווח מתייחס לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 # מדובר בעליה בשיעור של 16.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

בנק דיסקונט באעבלין
בנק דיסקונט באעבלין
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

קבוצת דיסקונט מסכמת את שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2019 ברווח שיא של  1,377 מיליון ש"ח, לעומת 1,181 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בשיעור של 16.6%. הרווח משקף תשואה להון בשיעור של 10.4%.

נתוני שלושת הרבעונים מצביעים על המשך תנופת הצמיחה ושיפור נוסף בביצועים, תוך הצגת גידול בכל סעיפי המאזן בהכנסות וברווחיות. לצמיחה ברווחים תרמה עלייה בשיעור של 8.6% בסך כל ההכנסות, שהסתכמו ב-7,234 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בסך של 427 מיליון ש"ח, לעומת 439 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 2.7%, ותשואה להון בשיעור של 9.7%. הרווח ברבעון השלישי, הושפע מירידת מדד המחירים לצרכן ברבעון הנוכחי, לעומת עלייתו ברבעון המקביל אשתקד.

מנתוני המאזן עולה כי האשראי לציבור צמח בשיעור של 7.6% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2018, והסתכם ב-173.4 מיליארד ש"ח. פיקדונות הציבור צמחו בשיעור של 5.2% לסכום של 194.5 מיליארד ש"ח ובסך כל המאזן נרשם גידול של 6.7%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נמשך הגידול בסך כל ההון, שצמח בשיעור של 10.7% מסוף התקופה המקבילה אשתקד והגיע לסך של 19 מיליארד ש"ח. יחס ההון העצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על 10.41%, יחס כיסוי הנזילות עמד על 123.5% ויחס המינוף ברבעון זה, עמד על 7.1%.

התרומה של החברות המוחזקות בקבוצה, בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכמה ברווח של 610 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 8.0% ביחס לתקופה המקבילה. בנק מרכנתיל הציג רווח נקי של 228 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 9.1% ביחס לתקופה המקבילה. כאל הציגה רווח נקי של 149 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 23.1%. דיסקונט ניו יורק הציג רווח נקי של 79 מיליון דולר, גידול בשיעור של 1.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות הבנק והקבוצה מצביעים על איתנותו של הבנק ומאפשרים המשך צמיחה גם בעתיד.

בימים אלה, לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית קבוצת דיסקונט, מסיימת את תפקידה לאחר כשש שנות כהונה. אורי לוין, שנבחר לכהן כמנכ"ל הקבוצה, יכנס לתפקידו ב-1 בדצמבר 2019.

שאול קוברינסקי, יו"ר דירקטוריון: "התוצאות הכספיות של קבוצת דיסקונט מוכיחות כי מנכ"לית הקבוצה, לילך אשר-טופילסקי, הובילה בהצלחה חסרת תקדים את המהפך בדיסקונט. בשמי ובשם הדירקטוריון, ההנהלה וכל עובדי קבוצת דיסקונט בארץ ובחו"ל, אנו מודים ללילך על תרומתה האדירה למיצובו של דיסקונט כבנק צומח, מוביל, מחולל תחרות וערוך כראוי לאתגרי העתיד. אנו מאחלים הצלחה רבה לאורי לוין המנכ"ל, שיכנס לתפקיד בימים הקרובים."

לילך אשר טופילסקי, המנכ"לית: "אני גאה ונרגשת להציג את הדוחות האחרונים בתקופת כהונתי כמנכ"לית קבוצת דיסקונט. התוצאות משקפות את פירות העשייה המאומצת לאורך השנים, לה שותפים מנהלי ועובדי הבנק והקבוצה. אני מודה לעובדים המסורים שלנו על התגייסותם ותרומתם הרבה תוך מחויבות עליונה ללקוחותינו ולציבור המשקיעים. אני מאחלת הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס, אורי לוין ומשוכנעת שתחת הנהגתם של שאול ואורי, קבוצת דיסקונט תגיע לשיאים חדשים ותדע להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים הצפויים לדיסקונט ולמערכת הבנקאית כולה".

השארת תגובה