'מצב חירום' לעוד ארבעה חודשים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ועדת החוץ והביטחון הזמנית, בראשות ח"כ והרמטכ"ל לשעבר, רא"ל (מיל') גבי אשכנזי (כחול לבן), קיימה דיון בהחלטת הממשלה מיום 27.10.19, להציע לכנסת לחזור ולהכריז על מצב חירום.

ככלל, בהתאם לסעיף 69 לתקנון הכנסת, הצעת הממשלה נבחנת ע"י ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט, וזו מביאה את המלצותיה בפני הכנסת. אולם, כל עוד לא נבחרו חברי ועדות הכנסת, סעיף 69(ז) לתקנון קובע כי סמכויות הוועדה המשותפת יהיו נתונות לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, ותקופת ההכרזה על מצב החירום בנסיבות אלה לא תעלה על ארבעה חודשים מיום ההכרזה.

ב-4 בספטמבר השנה הכריזה הכנסת על מצב חירום לארבעה חודשים, עד ל-4 בינואר 2020, ותקנון הכנסת קובע כי על הוועדה להביא את המלצותיה לחידוש מצב החירום עד 14 יום לפני סיום מצב החירום.

יו"ר הוועדה פתח את הדיון ואמר: "במהלך השנים אכן נעשתה פה בוועדה עבודה רצינית ונשארנו עם חמישה חוקים ו-21 צווים אשר תלויים בקיומו של מצב החירום. ברור שזה מצב בלתי תקין, ודאי כאשר נכללים פה נושאים כגון משק הדבש או תמרוקים, וצריכים לחתור שזה כבר לא יהיה. זה אבסורד שמדינת ישראל הסדירה את ענייניה בתחומים הללו תחת צווי חירום, למרות שאין להם שום קשר לחירום בפועל. עם זאת, כאשר ברור שמאז הכנסת ה-20 אין ועדות כנסת לקדם את החקיקה בנושא, וביטולו של מצב החירום יכול ליצור תסבוכת של אסדרה ואכיפה בתחומים שלמים, כמו משק האנרגיה למשל, אנחנו בהחלט מבינים את החשיבות של הארכתו הזמנית של מצב החירום".

עו"ד גאל אזריאל, ממחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט מינהלי-חוקתי) במשרד המשפטים, אמרה: "הממשלה בעשור האחרון עושה מאמץ גדול בנושא, בשיתוף פעולה עם הוועדה והכנסת. אנחנו ממתינים שהכנסת תחזור ותפעל והדיונים יוכלו להתחדש. מדובר על הדברים הכי משמעותיים, כמו למשל המעצרים המנהליים שפוצלו מהצעת חוק המאבק בטרור. זה היה בדיונים בכנסת 3-4 שנים ולצערנו לא הושלם וזה אחד החיקוקים שהכי 'תוקעים' את הנושא". לשאלת יו"ר הוועדה, הבהירה עו"ד אזריאל כי מבין 5 החוקים שעוד תלויים במצב החירום, שלושה בדיונים בכנסת ושניים בעבודת מטה בממשלה, ומבין 21 הצווים, כחצי בממשלה וכחצי בכנסת.

יו"ר הוועדה, ח"כ אשכנזי, סיכם: "אני מעלה להצבעה את המלצת הוועדה להארכת מצב החירום בארבעה חודשים נוספים, בצירוף האמירה שלנו, שאם לא תקום ממשלה וניפגש פה בעוד ארבעה חודשים, הוועדה מצפה לשמוע על התקדמות לגבי החוקים והצווים שעדיין בעבודת מטה במשרדי הממשלה".

בסיום החליטה הוועדה, פה אחד, להמליץ למליאת הכנסת לשוב ולהכריז על מצב חירום עד לתאריך 02.04.20.