למכירה: מחברת חידושי תורה של ראשי הישיבות

התגלה כתב יד במחברת שיעורי ראשי ישיבות ליטא רבי נפתלי טרופ – רבי אברהם יפה'ן ורבי מאיר סגל בריסקער מאוסטרובא …

ארון הספרים היהודי (6)
ארון הספרים היהודי (6)

לא נדפס. כתב יד מחברת שיעורי ראשי ישיבות ליטא רבי נפתלי טרופ – רבי אברהם יפה'ן ורבי מאיר סגל בריסקער מאוסטרובא שנאמרו בישיבת בית יוסף בביאליסטוק.

מחברת בכתב יד שיעורי ראשי ישיבות ליטא על מסכתות ב"ק – ב"מ – ב"ב שנאמרו בישיבת בית יוסף בביאליסטוק.

עומד כעת למכירה בבית המכירות ברנד בבני ברק ביום רביעי ביום רביעי 18.12.19 בשעה 17.30.
מוסרי השיעורים הם הגאונים רבי מאיר בריסקער סגל מאוסטרובא – רבי אברהם יפה'ן ורבי נפתלי טרופ מראדין.
 
דפים ב' – ט' ע"א שיעורים על דפים ראשונים ממסכת בבא מציעא מהגאון רבי מאיר סגל בריסקר.
דפים ט' ע"ב – י"ב הם שיעור על מסכת בבא בתרא דף פ"ז מהגאון הגדול רבי נפתלי טרופ מראדין, בסוף שיעור זה נכתב ממני בונים מארער מסמיאטיץ תרצ? צ"ג?.
מכאן ואליך שיעורים על מסכת בבא קמא שנאמרו בחורף תר"צ ע"י הגאון רבי אברהם יפה'ן כנכתב בראש הדף: משיעורי הרה"ג ר' אברהם יאפין שליט"א שדיבר? על מסכת בבא קמא בחורף שנת תר"צ בביאליסטוק.
בעמוד אחרון של המחברת נרשם סדר השיעורים על איזה דפים מאלו מסכתות וע"י מי נאמרו.
לפי בדיקתנו השיעורים שבמחברת לא נדפסו למרות שייתכן שנדפסו בשינוים.
כאמור כותב המחברת הוא בונים מארער מסמיאטיץ כפי שכותב בסוף שיעורו של רבי נפתלי טרופ.
מחברת עתיקה מסוף שנות ה – ת"ר, 34 דף כתובים משני צידי הדף, דף ראשון ריק מכיתוב ודף אחרון כתוב רק מצדו השני.
השארת תגובה