למכירה: ה'פילטר' של זקן המקובלים

פילטר הסיגריות של גדול המקובלים בדור האחרון רבי יצחק כדורי זצ"ל מוצע כעת למכירה פומבית

image
image

פילטר הסיגריות שהיה מעשן על פי ייחודיו וכוונותיו זקן חכמי הקבלה בדור האחרון המקובל רבי יצחק כדורי.

קוטר הפילטר מעט יותר מגודל סיגריה סטנדרטית וארכה כ:9.5 ס"מ. בצד המונח בפה יש קרטון דחוס יותר המשמש כפילטר.

מוצע כעת למכירה בבית המכירות צפונות ביום שלישי, 24.12.19, 20:00 (שעון ישראל) דניאל 8, בני ברק.

בכמה מקומות מסופר שהרב התבטא שהוא מעשן כדי לתקן נשמות החייבות שריפה וכדומה ובשמים המלאכים מרוצים מכך שהוא מעשן (ראה למשל בספר אמונה שלמה עמ' שיט).

בסדר הליכותיו שבספר דברי יצחק (עמ' ש"ה אות י"ד) נרשם שהרב היה מעשן הרבה ותמיד עישן עם שפופרת – מסנן מיוחד, היה שואף כמה שאיפות ומפסיק וחוזר חלילה, עוד מסופר שם שהרופא האישי של הרב סיפר שהוא אמר לרב שזה לא בריא לעשן והרב ענה לו העשן טוב למלאכים והעיד הרופא כאשר בדק את הריאות של הרב, הריאות היו נראים כריאות של אדם בן ארבעים – חמישים.

בספר דברי יצחק נכתב שהרב היה מעשן הרבה, והוא תמיד עישן עם שפופרת. היה לה מסנן מיוחד שמבעדה הוא היה שואף כמה שאיפות ומפסיק וככה מספר פעמים. מסופר שם שהרופא האישי שלו אמר לרב שהעישון לא בריא והרב ענה לו ש"העשן טוב למלאכים". העוזר שלו מספר: "הרב היה מעשן והיה נראה שהוא נהנה. פעם אחת שאלתי את הרב על הסיגריות והוא ענה לי 'אני פחות נהנה העיקר זה המלאכים שנהנים וניזונים מזה'".

המקובל רבי יצחק כדורי נחשב בציבור החרדי-הספרדי לגאון עצום בנגלה ובנסתר וכונה "זקן המקובלים". הוא נודע כבעל מופתים. נולד בסוף שנות התר"ן בעיראק. בילדותו ראה והכיר את ה"בן איש חי". עלה בשנת תרפ"ב לישראל לירושלים. בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס מכריכת ספרים. למד בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף" בעיר העתיקה. עם השנים התפרסמה חכמתו בחכמת הסוד, ורבים עלו לביתו לקבל את ברכתו ועצותיו ולקבל קמעות. נפטר בשיבה טובה בגיל 108 ב-2006, ובהלווייתו השתתפו רבבות.

השארת תגובה