ליברמן: צה"ל לא נועד רק להגן – גם ל'חנך'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

דברי אביגדור ליברמן:

צה"ל מאז הקמתו הוא צבא העם וכור ההיתוך של החברה הישראלית.

לאחרונה אנו שומעים, בעיקר מהצד השמאלי במפה הפוליטית, ערעור על אותם עקרונות יסוד, שמלווים אותנו מעל 70 שנה, וקריאות לעבור למודל של צבא מקצועי ולוותר על גיוס החרדים.

אני סבור שזו שגיאה פטאלית, גם בהיבט הצבאי וגם בהיבט המוסרי. ללא כוחות מילואים מיומנים לא ניתן להתמודד במלחמה כוללת כמו במלחמת ששת הימים.
גיוס חרדים מחוייב גם מבחינה מוסרית, לחברה שבה חיים בה, ועקרון השוויון בנטל הוא מן החשובים. 90% מהחרדים ששירתו בצה"ל יצאו מהגטו, הצטרפו למעגל העבודה והשתלבו בחברה הישראלית, בעוד שחוק השירות הלאומי-האזרחי הוא כישלון מהדהד, שמעולם לא עמד ביעדים וכרגע משרת אך ורק את מפלגת הבית היהודי.

אנחנו דבקים במודל צבא העם, בעקרון השוויון בנטל ובצה"ל ככור ההיתוך של החברה הישראלית. לשלוש אלו אין תחליף. אנו נמשיך להלחם על גיוס חרדים לצה"ל ועל תיקון חוק השירות הלאומי-אזרחי, כך שיאפשר גם גיוסם של כל בני המיעוטים, וחלק מהחרדים שלא יוכלו להשתלב בשירות הצבאי.

ולכל חברי הכנסת מהשמאל שמחבקים את החרדים רק על מנת להגיע לשלטון, אני רוצה להזכיר את דברי בן גוריון:

"…יעודו הראשוני של צה"ל הוא ביטחון המדינה, אך אין זה תפקידו היחיד. על הצבא לשמש גם מרכז-חינוך חלוצי לנוער בישראל, יליד הארץ והעולה. על הצבא לחנך דור חלוצי, בריא בגוף וברוח, נועז ונאמן, שיאחה קרעי השבטים והגלויות ויוכשר למילוי יעודיה ההיסטוריים של מדינת ישראל מתוך הגשמה עצמית, כבונה המולדת ומיישב שממותיה."