"מותר לשופטים 'לפרשן' חוקים"

אבי המהפכה השיפוטית השופט בדימוס אהרון ברק נימק בפני באי ועידת מקור ראשון את אחד מנושאי הליבה הנתונים במחלוקת בין הרשויות – "לשופט מותר לפרשן חוק של הכנסת גם היא אינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק"

אהרון ברק
אהרון ברק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

נשיא בית המשפט העליון לשעבר המכונה אבי המהפכה השיפוטית פרופ' אהרון ברק התייחס בועידת 'מקור ראשון' למתיחות בין הרשות המחוקקת לשופטת במהלך שיחה שקיים עם הפרשן המשפטי של העיתון יהודה יפרח.

ברק התייחס לאחד מסוגיות הליבה הנתונות במחלוקת בין הרשויות והוא הפרשנות שמעניקים השופטים לחוקים שחוקקה הכנסת. "יש לי תורת פרשנות שהיא לא רק סובייקטיבית שלי אלא מקובלת גם בעולם הגדול. כיצד יש לפרש חוק, האם לפי כוונת המחוקק בלבד או לפי ערכים מחוץ לכוונת המחוקק או משהו באמצע. חוק צריך לפרש קודם כל לפי כוונת המחוקק". אמר ברק.

לדבריו, "ישנו קושי בגילוי הכוונה של הכנסת. גם אלה שהם מאוד בעד כוונה, הם אומרים שצריך לפרש את החוק כפי שהכוונה עולה מתוך הטקסט. לא מכיר אנשים שאומרים שצריך לפרש חוק כפי דברי ההסבר". לדברי ברק, "רוב רובן של ההחלטות המתקבלות על ידי בית המשפט, הן החלטות ששיקול הדעת שלהן הוא שיקול דעת בדרגה נמוכה יותר. רוב רובן של ההחלטות יש בהן רק פתרון אחד. אחוז ההחלטות השיפוטיות שמקבל בית המשפט העליון שיש בהן צורך לקבל החלטות ערכיות הוא מעט מאוד ואלה הם לא הערכים של השופט אלא של החברה".

כדוגמה ציין ברק את חוק כבוד האדם וחירותו הידוע ואת מגילת העצמאות. "הערכים שאני מפעיל אותם הם לא מחוץ למשפט אלא ערכים שבתוך המשפט". נימק ברק.

תיוג:

השארת תגובה