דיין שפוחד – הוא 'ירא אלהים אחרים'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

 

מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן הציג קווים לדמותו של דיין הראוי לדון לאמיתה של תורה, במהלך כנס היסוד למרכז בוררות שלום ואמת של ארגון הידברות שנערך במעונו בעיר העתיקה בירושלים. בדבריו הציג את תנאי הסף לדייני אמת, כפי שכתוב (שמות טו, כא) "אַנְשֵׁי חַיִל יִרְאֵי אֱלֹהִים אַנְשֵׁי אֱמֶת שֹׂנְאֵי בָצַע", והביא את האבן עזרא המפרש כי 'יראי אלוקים' הכוונה לדיין שאינו חושש מאף אחד זולתו יתברך. "אם הוא מפחד מעוד מישהו חוץ מהקב"ה, הרי הוא בבחינת 'ירא אלוקים אחרים רח"ל" התבטא ראש הישיבה.

הדברים נאמרו במהלך כינוס היסטורי שנערך בביתו לייסוד המרכז לבוררות 'שלום ואמת' של ארגון הידברות. הכינוס נערך בהשתתפות הראשל"צ רבי יצחק יוסף ובכירי הדיינים ופוסקי ההלכה בארץ ישראל.

במעמד השתתפו הרבנים הגאונים רבי נפתלי נוסבוים, רבי שמאי קהת הכהן גרוס, רבי בנימין לוי, רבי זבדי'ה כהן, רבי אברהם דרברמדיקר והמנהל הרוחני של הידברות רבי ישעיה וינד.

בחרדת קודש נשמעו דבריו של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום הכהן, המלווה את ארגון הידברות בעצה ובברכה מאז היווסדו, והעניק את תמיכתו וברכתו להקמת המרכז לבוררות.

ראש הישיבה חזר והביע את הערכתו העמוקה לפעילות הקירוב של ארגון הידברות ובפרט לרבי זמיר כהן, וציין כי הארגון פועל אך ורק בכפוף לדעת תורה ובהכוונתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי וחכמי הדור שליט"א, במטרה לזכות את הרבים ולהאיר את נשמות ישראל באור התורה והאמונה.

הראשל"צ רבי יצחק יוסף חיזק את ידיו של הגר"ז כהן, וציין בהתרגשות כי נכח במספר עצרות חיזוק שערך ארגון הידברות בתל אביב וראה את ההשפעה העצומה על הנוער המתקרב ליהדות בזכות פעילותו של הגר"ז. "הרב ימשיך ביתר שאת וביתר עוז לזכות את הרבים. עוד עצרת ועוד שיעור תורה ובכך נקרב בס"ד יהודים לאביהם שבשמיים" סיים הראשל"צ.

דייני הערכאה העליונה במרכז לבוררות: רבי ציון בוארון, רבי נפתלי נוסבוים, רבי בנימין לוי, רבי ניסים בן שמעון, רבי זמיר כהן ורבי אברהם דרברמדיקר.

רבי אשר וויס, גאב"ד 'דרכי הוראה' חתם אף הוא על מכתב היסוד של המרכז, והוסיף בכתב ידו כי: גם אני מצטרף לדברי הרבנים הגאונים, בנחיצות מפעל גדול זה, ביודעי ומכירי חלק מהרבנים העושים עבודת קודש שיש בו להרבות שלום בעולם ולקדש שם שמים.

רבי נפתלי נוסבוים, אב"ד 'נתיבות חיים', ציטט את הגמרא במסכת שבת (י' ע"א) "כל דיין הדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" וציין כי המרכז לבוררות 'שלום ואמת' ידון בעז"ה דין אמת לאמיתו ויעמוד לרשותם של יהודים בכל רחבי הארץ, וזה דבר גדול מאוד וחשוב מאוד.

רבי זמיר כהן הודה למרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א על התמיכה והסיוע לכל אורך הדרך, הן בפעילות הקירוב וזיכוי הרבים של ארגון הידברות, הפועל להפיץ תורה ואמונה בקרב רבבות יהודים בכל העולם, והן בהקמת המרכז לבוררות 'שלום ואמת', שייתן בעז"ה מענה הלכתי נגיש וקרוב באמצעות רשת של דיינים מכל רחבי הארץ.

2 תגובות
 1. וְהִנֵה מַה שֶּכָּתַב בִּתְּחִילַת דְבָרָיו וַאֲפִילוּ כָּל אִינוּן דְמִשְׁתַּדְלֵי בְּאוֹרֵיְיתָא כָּל חֶסֶד דְעָבְדֵי לְגַרְמֵייהוּ וכו', עם היות שפשטו מבואר ובפרט בזמנינו זה בעו"ה אשר התורה נעשית קרדום לחתוך בה אצל קצת בעלי תורה אשר עסקם בתורה על מנת לקבל פרס והספקות יתירות וגם להיותם מכלל ראשי ישיבות ודייני סנהדראות להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה הבונים מגדל וראשו בשמים. ועיקר סיבת מעשיהם היא מה שכתב אחר כך הכתוב ונעשה לנו שם. ככתוב בספר הזוהר בפרשת בראשית דף כ"ה ע"ב וזה לשונו על פסוק אלה תולדות השמים והארץ. שחמשה מינים יש בערב רב ומן הג' מינים מהם הוא הנקרא כת גבורים דעלייהו אתמר המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם ואינון מסטרא דאילין דאיתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ומגדל וגו' ונעשה לנו שם בבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ושוין בהון ס"ת ועטרה על רישיה ולא לשמה אלא למעבד לון וכו' והנה על הכת הזאת אמרו בגמרא כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם.
  ==
  http://www.israel613.com/HA-ZOHAR/ZOHAR_EREV_RAV_SHEMOTH_1.htm
  ==

 2. כל מי שיחתום על המכתב עובר על מה שאמרה תורה שמוע בין אחיכם כו.
  ונראה מי אלו גדולי התורה שיעיזו לעבור על מה שאמרה תורה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, אלו גדולי ישראל אלו? עשו לנו בית דין של אסד בית דין שדה!!!
  הרב יעקב יוסף (שהוא באמת מ ר ן , ומרן הרב עובדיה אמר שיותר גדול ממנו.) ביחס לאיזה מכתב ״רבנים״ שהרבה ממנו מזויף מכתב מבעית נגד גדולי מחזירי התשובה באמת

השארת תגובה