באופן חריג: כהונת רבה של ירושלים תוארך

הגאון רבי אריה שטרן אמור היה לסיים את תפקידו, אך לאור המצב הפוליטי שאינו מאפשר לבחור רב חדש – ניתן אישור חריג להארכה • כל הפרטים

הרב-אריה-שטרן
הרב-אריה-שטרן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כהונתו של הרב הראשי לירושלים הגאון רבי אריה שטרן, צפויה להיות מוארכת בכחצי שנה, זאת בשל חוסר היכולת לבחור רב חדש, בעקבות אי הקמת הממשלה. היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת הנפיקה חוות דעת המאפשרת את המהלך, אך הוא טרם אושר סופית.

כהונתם של רבני ערים מסתיימת על פי חוק בגיל 70, ולמשרד הדתות קיימת הסמכות להאריך את כהונתם בחמש שנים, אישור שלרוב ניתן, למעט במקרים חריגים.

בימים הקרובים, יציין רבה הראשי של ירושלים הגאון רבי אריה שטרן יום הולדת 75, זמן בו יצטרך לפנות את כסאו. אלא שנכון לכעת, לא ניתן לפתוח בהליך בחירת רב עיר חדש, זאת בשל כך שאנחנו בימי ממשלת מעבר, שלא מוסכמת לבצע מינויים.

בתקופה האחרונה פעלו גורמים בכירים בציונות הדתית על מנת להשפיע על המשרד לשירותי דת להעניק לרב שטרן הארכה בתפקיד, בקשה שהתקבלה באהדה, לאור השפעתו המשמעותית של הרב על חיי הדת בעיר, השפעה לה זוכה הרב להערכה מכל גווני הציבור הדתי והחרדי בבירה.

כאמור, ההיתכנות למהלך ניתנה בחוות דעת של היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, והאישור הסופי צפוי להינתן בקרוב, אישור שצפוי לכלול סייגים שונים באשר לסמכויות הפורמאליות שיופקדו בידי הרב.

השארת תגובה