המפקחת על הבנקים פורשת מתפקידה

בנק ישראל
בנק ישראל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ביקשה מנגיד בנק ישראל לסיים את תפקידה ב-15 לאפריל 2020, בתום קדנציה של כחמש שנים.

ד"ר חדוה בר נכנסה לתפקיד בשנת 2015, והגדירה סדרה של דגשים לעבודת הפיקוח על הבנקים: המשך שמירה על יציבות המערכת הבנקאית; קידום פרו-אקטיבי של התחרות בתחומי הבנקאות – בין השאר באמצעות שינויים מבניים והסרת חסמים; שמירה על הוגנות המערכת הבנקאית כלפי לקוחותיה; קידום ההתייעלות במערכת הבנקאית; ועידוד חדשנות ואימוץ טכנולוגיות חדשות על-ידי המערכת הבנקאית.

הצעדים העיקריים שביצע הפיקוח במהלך כהונתה של בר יישמו דגשים אלו הלכה למעשה: הפיקוח הוביל, במסגרת יישום דו"ח ועדת שטרום ומעבר לכך, את הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, הפחתת הדרישות הרגולטוריות מגופים חדשים ובעקבות זאת מתן רישיון לבנק חדש ולשני סולקים חדשים, חיזוק הבנקים הבינונים בתחרות ועוד; בנוסף, הפיקוח מקדם פרויקטים תשתיתיים כגון המערכת להקלת המעבר מבנק לבנק, ו"בנקאות פתוחה". הפיקוח תימרץ את המערכת הבנקאית להתייעלות שבאה לידי ביטוי בירידה משמעותית במספר העובדים ושיפור ביחסי היעילות של הבנקים.

ד"ר חדוה בר: "אני מודה לנגיד פרופ' אמיר ירון ולנגידה לשעבר פרופ' קרנית פלוג, על הזכות הגדולה שנתנו לי להוביל את הפיקוח על המערכת הבנקאית בשנים האחרונות, ועל השותפות המלאה והגיבוי שהעניקו לי לאורך כל הדרך בהובלת הצעדים שביצענו; ולצוות העובדים והמנהלים בפיקוח ובבנק ישראל, ולחבריי בהנהלת הבנק – על העבודה המאומצת והרבה, שנעשית במקצועיות ומתוך תחושת שליחות. אני מסיימת את תפקידי בתחושת סיפוק לאור העובדה שקידמנו שינויים תשתיתים רבים שאת פירותיהם משקי הבית והעסקים כבר התחילו להרגיש, וחלקם יבשילו ויורגשו בהדרגה בשנים הקרובות. במקביל, חיזקנו את היכולות של הפיקוח על הבנקים והבנקים עצמם בניהול הסיכונים החדשים המתפתחים, ובראשם סיכוני סייבר וטכנולוגיה. המערכת הבנקאית עברה בשנים האחרונות תהליכי שינוי גדולים לטובת ציבור הלקוחות, תוך שהיא שמרה על היציבות ותמכה בצמיחת המשק".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בשם בנק ישראל ובשמי אני מודה לד"ר חדוה בר על כהונתה כמפקחת על הבנקים. חדוה פעלה בתקופה מכוננת מבחינת המערכת הבנקאית תוך שמירה על יציבותה וקידום התחרות והחדשנות בה. חדוה ידעה לאזן במיומנות ובמקצועיות בין הצרכים של כל השחקנים במערכת, ולשרת את האינטרס הציבורי על הצד הטוב ביותר. אני מאחל לה הצלחה ומשוכנע כי תמשיך לתרום לכלכלת ישראל גם בהמשך דרכה".​

השארת תגובה