משכירים דירה? תשלמו למס הכנסה

רשות המיסים פרסמה לאחרונה את רשימת החלטות הכופר לשנת 2017 – הבולטים ברשימה: משכירי דירות למגורים, ש'העלימו מס' – מי שיישאו בנטל יהיו שוכרי הדירות

סיימון יניב
סיימון יניב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מהי ועדת כופר? ברשות המיסים קיימות ועדות כופר הדנות בבקשות שמוגשות אליהן ע"י חשודים בביצוע עבירות  מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, מע"מ, מכס ומס קניה, בהן  הן מתבקשות להפסיק את הליכי החקירה שנפתחו כנגד המבקשים תמורת תשלום כופר כסף, דהיינו מעין "כפרת עוונות". למעשה, בסמכותה של ועדת כופר לדון ולקבל החלטות להטיל על אדם או חברה כופר כתנאי להפסקת הליכי החקירה כנגדם.

יש המכנים את הליך הכופר כ"פריבילגיה לעשירים" שכן מה יעשה האיש שהפרוטה כבר אינה נמצאת בכיסו, גם לאחר שמעל בכספים מקופת המדינה.

הוועדות בוחנות את התיקים ומחליטות אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/נישום לכופר.

לשם גיבוש שיקול הדעת נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.

הפרסום כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות המס הרלוונטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה. בקובץ החלטות זה פורסמו רק בקשות להסדרי כופר שהתקבלו.

מאחר שקיימת שונות בחקיקה בתחומי המיסים השונים, ישנם הבדלים בין התהליכים בדיוני הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס לדוגמא, בתיקי מס הכנסה מושם דגש בדיוני הכופר על סכום המחזור שלא דווח, ואילו בתיקי מע"מ ההתייחסות הינה לסכום המס ולא לסכום המחזור. יש לציין כי סכום הכופר המוטל הינו בנוסף לסכום המס שמשולם בהליך אזרחי.

מתוך רשימת ההחלטות כופר לשנת 2017 שפורסמו לאחרונה נמצא ש-49 החלטות מתוך 283 עסקו בנישומים שלא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות משכר דירה.

הנטיה של רבים ל"טעות" ולחשוב שכל הכנסה משכ"ד למגורים פטורה ממס. רבים טועים לחשוב, אם בתם לב או ב"הטמנת הראש בחול", שהכנסות משכר דירה יחידה  או כל דירה  עד לסך של כ-5,000 ש"ח פטורות ממס. לרוב ובממוצע ההכנסות משכר דירה ממוצעת אכן אינו עולה על הסכום האמור, ברם הפטור הינו ל"תא משפחתי" ולא על כל דירה ודרה אלא על סך הדירות של התא המשפחתי (הורים וילדים עד גיל 18) ולכן כל מקרה דורש בדיקה בכל שנה ושנה מחדש ונסביר.

יובהר שתקרת הפטור משתנה משנה לשנה, ונכון לשנת 2019 עומד על סכום הפטור החודשי  מהכנסות שכ"ד למגורים על סך של 5,090 ש"ח.

תקרת הפטור קטנה ככל שההכנסות משכירות גדלות כך  שכל חריגה בהכנסה מתקרת הפטור בשקל תקטין ביחס הפוך את תקרת הפטור. כלומר, אם בשנת 2019 פלוני קיבל הכנסה משכ"ד בחודש מסוים בסך של 5,180 ש"ח, אזי היות וההכנסה חרגה ב-90 ש"ח מתקרת הפטור, ומשכך סכום הפטור קטן ב-90 ש"ח ולכן תקרת הפטור תעמוד ע"ס 5,000 ש"ח (5,090-90). דהיינו אם אדם השכיר דירת מגורים אחת  ב-10,180 ש"ח  באותו מקרה אין לאותו אדם פטור מהכנסת שכר הדירה שקיבל. אולם אם אותו אדם פיצל את הדירה  לשלוש דירות מגורים, שכל אחת מהן מושכרת תמורת 5,000 ש"ח,  ניתן לטעון ולתכנן את המס בצורה שכזו שדירה אחת תהנה מהפטור ושתים מתוכם ימוסו לפי 10% על מחזור ההכנסה משכר דירה.

כמי שעוסק בתחום ומלווה לקוחות שנקלעו לחקירות ולדרישות לדיווח על הכנסות שלא דווחו בעבר לרשות המיסים, אני ממליץ להיוועץ עם איש מקצוע עו"ד ו/או רו"ח בטרם העת שחוקרי מס הכנסה ידפקו בדלת.

הכותב הינו מומחה בדיני מיסים (פלילי ואזרחי)

השארת תגובה