באשדוד סיימו את הש"ס לראש הישיבה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ארבע שנים לאחר פטירתו התכנסו מאות מבני קהילת בני התורה בעיר אשדוד ותלמידי ישיבת גרודנא למעמד סיום הש"ס שנלמד במשך השנה האחרונה לע"נ של רבם ראש הישיבה הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל.

במעמד נשאו דברים ראש הישיבה הגר"מ שמידע, הגר"א דויטש מר"י פוניבז', הגר"א דינר גאב"ד קהל עדת ישראל בארה"ק, הגר"ש אריאלי ר"י חברון החדשה ורב הקהילה הגרצ"ב רבינוביץ.

בסיום הש"ס כובדו הרמי"ם הגר"י וונדרוולדה והגר"א אייזנטל חתנו של הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל, ובפתיחת לימוד הש"ס כובד נשיא הישיבה הרה"ג רבי משה דוד ברויער.

השארת תגובה