הרב ה'ציוני' התקבל בבית האדמו"ר מסאטמר

רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין בביקור במעונו של מרן האדמו"ר מסטמאר – האדמו"ר: בזכות העבודה של הרב קליין שומרי תורה ומצוות יכולים בלי חשש לבוא ל'הדסה'

הרב קליין והאדמו"ר מסאטמר
הרב קליין והאדמו"ר מסאטמר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הרב משה קליין רב המרכז הרפואי 'הדסה' נכנס אל האדמו"ר מסאטמר שביקר בישראל על מנת לקבל את ברכת האדמו"ר ועצתו ולהציג בפניו את הדרך שהוא מוביל את 'הדסה' בעיקר בתחום רפואה והלכה.

הרב קליין ציין בפני האדמו"ר את הקשר המיוחד שנרקם בין המרכז הרפואי לכל הקהילות בירושלים, שיודעים כיום שיש להם כתובת ב'הדסה', שיכולים לקבל מענה לכל שאלה ועניין שעולים בין בענייני רפואה ובין בענייני רפואה והלכה. 'הקשר שלנו עם נציגי קהילות הקודש בירושלים, עוזר פעמים רבות לרופאים לתת את הטיפול הטוב ביותר עבור החולה, מלבד התרומה שיש לקשר בעניינים רבים' אמר הרב קליין.

לביקור נלווה גם הרב זורגר רב שיכון סמטאמר בירושלים, שהפליג בשבחו של הרב קליין ובקשר החם שיש לרבנים בירושלים עם 'הדסה' בזכות העבודה של הרב קליין.

במהלך הביקור הציג הרב קליין בפני האדמו"ר את העבודה והעמל שהושקעו בשנים האחרונות ב'הדסה' בכל העניינים הנוגעים לרפואה והלכה. הרב ציין בפני האדמו"ר את ההנחיות בעניין שמירת שבת בעשיית מלאכה על ידי גויים וכדומה למען מניעת חילולי שבת במקום שאין בו חשש פיקוח נפש.

כמו כן עדכן את האדמו"ר בתיקונים שנעשו כדי למנוע מכשלות מכהנים הבאים בשערי בית החולים. בין היתר הוצבו בכל הכניסות שלטים אלקטרונים שנועדו להודיע האם מותר לכוהנים להיכנס לבית החולים. בהופעת הכיתוב "רפואה שלמה" יכולים הכוהנים להיכנס לבית החולים. במקרים שבהם יש חשש מטומאה מופיע הכיתוב "אזהרת כוהנים".

רב המרכז הרפואי 'הדסה' סיפור לאדמו"ר על הקמת קו המידע הטלפוני שדרכו יוכלו כל שומרי התורה והמצוות המבקרים או המאושפזים במרכז הרפואי לקבל את כל המידע על כשרות שבת טומאת כוהנים תפילות וכל הדברים הנצרכים לשומרי תורה ומצוות בבית החולים.
מרן האדמו"ר מסטאמר בירך את הרב קליין על המסירות הגדולה שהוא פועל למען החולים ומשפחותיהם: ואיחל לו אריכות ימים ושנים בתפקיד החשוב של רב המרכז הרפואי 'בזכות העמל והיגיעה שלכם בני התורה הנצרכים לרפואה יכולים לבוא אליכם בלי חשש, בידיעה שיש להם על מי לסמוך. יהי רצון שתזכו לעמוד כחומה בצורה על שמירת ההלכה' .

השארת תגובה