חיים של תורה: לדוברי צרפתית בחיפה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במעמד רב רושם ובהשתתפות רבנים וגדולי הדור הוקם בס"ד כולל אברכים לדוברי צרפתית בחיפה, הקמת הכולל הוא עוד נדבך חשוב בקהילה המפוארת "נתיב העליה" לעולי יהדות צרפת שעלו לארץ הקודש במטרה להמשיך לעלות ולהתעלות בתורה ולגדל צאצאיהם בדרך ה'.

בשנה האחרונה נפתח בית המדרש וקהילת "נתיב העליה" בחיפה כשבראשה עומד הגאון רבי יהודה אריה מאייר שליט"א המתמסר כל כולו להרמת קרן התורה בקרב יהודי צרפת לעמוד לימינם ולסלול בפניהם את דרך ה'.

בשבוע האחרון התקיים המעמד הנפלא פתיחת כולל אברכים. שהנהלת ישיבת מיר המעטירה לקחו על עצמם להחזיק את הכולל הזה ולסייע בידי האברכים שיוכלו לשבת על התורה מתוך הרחבה ולשלב סדרי לימוד עם ה"בעלי בתים" דוברי צרפתית בחיפה וסביבותיה הבאים ללמוד תורה במקום הקודש הזה.

המעמד התקיים בהשתתפות רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר, רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר, רבי יוסף יחיאל במברגר רב הקהילה החרדית בחיפה, הגרי"מ וייס ראש ישיבת נחלת הלווים ועוד מרבני העיר חיפה. אישי ציבור ונכבדי העיר.

פתח והנחה את המעמד רב הקהילה רבי יהודה אריה מאייר, כל הרבנים שליט"א בדבריהם העלו על נס את ההתרחבות וההתפתחות מקום תורה זה שבוודאי יהיה מגדלור של תורה לכל האיזור. ובירכו בחום את חברי הקהילה ורב הקהילה שיזכו להפיץ דעה את ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה ובכך תשרה עליהם הברכה והצלחה.

רב הקהילה שדיבר בצרפתית קרה לחברי הקהילה לבוא לבית המדרש ולקבוע עיתים לתורה יחד עם אברכי הכולל ובודאי דבר זה יביא להם תועלת גדולה וברכה וסייעתא דשמיא מיוחדת.

השארת תגובה