אכיפה 'בררנית'? נתניהו במצוקה

הניסיון לטעון לטענות הגנה מן הצדק של "אכיפה בררנית", מרוקנים את החוק הפלילי מתוכן. לו תתקבל טענה זו של אכיפה בררנית של ראש הממשלה הכיצד ניתן יהיה להעמיד לדין את אחרון עובדי הציבור בגין קבלת טובות הנאה

עו"ד אריה צוק
עו"ד אריה צוק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הודעת  היועמ"ש על החלטתו להעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשלושת התיקים הפתיעה בעיקר בחומרתה לעומת "כתב החשדות" שקדם להליך השימוע. הסתבר כי טענות באי כוחו של החשוד בנימין נתניהו רק החמירו את מצבו המשפטי.

אולם מדובר בהפתעת זוטא, ההפתעה האמיתית הייתה תגובת בנימין נתניהו שהפתיעה  בחריפותה,  בהתקפה הפרועה על מערכת המשפט, הפרקליטות ומשטרת ישראל. השימוש המופרך וחסר האחריות בביטויים כגון; "אכיפה בררנית על סטרואידים", "תפירת תיקים". הדרישה האולטימטיבית לחקור את החוקרים, כל אלה מעידים על גודל מצוקתו והניסיון להיאחז בקש תוך הטחת רפש בחוקרים ובמקבל ההחלטה בעל הסמכות על פי החוק והוא היועץ המשפטי לממשלה.

נאום "אני מאשים", מסכן את ערכי הדמוקרטיה כך חשו רבים מאזרחי המדינה, ללא כל קשר לעמדתם הפוליטית. נתניהו ראש ממשלת ישראל הוא "ראשון בין שווים", הוא זה העומד בראש הרשות המבצעת, הוא האחראי על מערכת המשפט והאכיפה. לנתניהו "האדם הפרטי", כנאשם, בוודאי עומדת לו "זכות החפות". למר בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה של תומכיו ושל מתנגדיו יש חובה מכבידה מאוד, להרכין ראש בפני החוק ולכבד את החלטת היועמ"ש.

כתב האישום מכיל למעלה מ-60 עמודים. בפרשיות אלו נחקרו עשרות רבות של עדים וע"פ הפרסומים מדובר בהיקף חומר ראיות עצום המגובה בראיות כתובות והקלטות. מהיכן שואב ראש הממשלה בנימין נתניהו את העוז לטעון כי מדובר "בתפירת תיקים"?! האם מר נתניהו טוען כי היועץ המשפטי לממשלה ו/או מי מרשויות האכיפה שלח את בני הזוג אלוביץ' להדיח את ראש הממשלה לדבר עבירה?! האם התכוון לומר כי ארנון מוזס נשלח ע"י רשויות החקירה להדיח ולהקליט את ראש הממשלה ולהציע לו שוחד?!

חשוב להדגיש כי מוזס הוקלט ע"י נתניהו בהציעו שוחד במספר שיחות, שהיה להן המשך בשיחות של נתניהו עם השרים לוין ואלקין ואחרים, והכל מבלי שנתניהו מעדכן בזמן אמת את מי מגורמי האכיפה על "הצעת השוחד" אותה קיבל ממוזס.

האם מדובר בתפירת תיקים כאשר ראש הממשלה נתניהו הסתיר את קשריו עם אלוביץ והתעלם מפניית מבקר המדינה במשך כשישה חודשים? להדגיש כי במהלך חודשים אלה נתניהו פעל לקדם את ענייני אלוביץ בתפקידו "כשר התקשורת".

כך גם נתניהו הסתיר את קשריו עם מילצ'ן במענה לשאלון הסדר ניגוד העניינים אותו מילא  עם עורכי דינו מולכו ושמרון, גם שם הנאשם נתניהו לא הצהיר על היכרותו ועל ניגוד העניינים בו הוא מצוי בעניינו של מילצ'ן.

האם ראש הממשלה נתניהו מתכוון כי רשויות האכיפה הן אלו שהובילו את בני הזוג מילצ'ן להעניק מתנות (שמפניות וסיגרים)  בשווי של 462.602 ש"ח? האם רשויות האכיפה הן ששלחו את פאקר לספק לבנימין נתניהו סיגרים ושמפניות בשווי של 229.174 ש"ח?

לנתניהו טענות רבות ובאי כוחו העלו קשיים משפטיים משמעותיים. מדובר בשאלות הדורשות הכרעה שיפוטית, כגון; האם ניתן לראות בסיקור חיובי מתן שוחד? האם אין הגבלה לעובד ציבור בקבלת מתנות מחברים קרובים (בהתעלמות מוחלטת מהוראות תקשי"ר שירות המדינה חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979). האם ניתן להתעלם מהפסיקה הענפה בעניין מתנות כאשר בתי המשפט פסקו במקרים בהם עובדי ציבור נחשדו כי קיבלו מתנות כי קבלת טובת הנאה ואפילו קטנה בערכה הכספי "מעוררת חשד לפגיעה באמון הציבור, בטוהר השירות והשורות".

הבעייתיות בהתנהלות ראש הממשלה כפי שפורטה בהרחבה בסעיפי כתב האישום אלו הן השאלות המשפטיות הקשות איתן יהיה על באי כוחו להתמודד. הפגמים בחקירה, עדי המדינה ואופן גביית ההודעות מהעדים,  תהליך "שכנוע" השותפים לעבירה להפוך לעדי מדינה, כל אלה שאלות שיבחנו על ידי הערכאה המשפטית שתדון אולם אין בכוחן להפוך את הקערה על פיה, המבחן המשפטי הנורמטיבי האם יש במעשים המיוחסים לנאשם נתניהו בכתב האישום משום קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים אלו הן השאלות הכבדות והמורכבות עימן יאלצו הנאשם ובאי כוחו להתמודד במהלך המשפט.

הניסיון לטעון לטענות הגנה מן הצדק של "אכיפה בררנית" מצידו של ראש הרשות המבצעת כנגד העמדתו לדין פלילי בגין חשדות כפי שפורטו בכתב האישום, מרוקנים את החוק הפלילי מתוכן. לו תתקבל טענה זו של אכיפה בררנית של ראש הממשלה הכיצד ניתן יהיה להעמיד לדין את אחרון עובדי הציבור בגין קבלת טובות הנאה?!

העקרון של שוויון בפני החוק הוא מאבני היסוד של חברה דמוקרטית ועבירת שוחד והפרת אמונים הן עבירות חמורות מאוד. הרעיון כי ניתן יהיה להשאיר את ענן החשדות הכבד עד מאוד כפי שפרטו בכתב האישום מבלי שתהיה הכרעה שיפוטית לגביהן היא מחשבה שצריכה להטריד כל אדם הגון.

לא ניתן לסיים מבלי להפנות למקורות לספר שמות פרק כג פסוק ח "וְשֹׁחַד, לֹא תִקָּח:  כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר פִּקְחִים, וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים".

הכותב הינו מומחה למשפט הפלילי וניצב משנה בדימוס

תגובה אחת
  1. איפה הכסף?

השארת תגובה