תיעוד: הילולת המשגיח רבי דב יפה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

גדולי ישראל בעצרות חיזוק והתעוררות לרגל יומא דהילולא של זקן המשגיחים רבי דב יפה זצוק"ל. המונים פקדו את ציונו הקד' בבית החיים בכפר חסידים.

רבי דוב לנדוי הגיע לביקור מיוחד בהיכל הכולל הגדול בצפון 'נר ישראל' ברכסים אשר המשגיח זצוק"ל היטווה דרכו מיום הקמתו ונשאו על לוח ליבו עד יומו האחרון ומונה כיום מאות אברכים השוקדים בעמלה של תורה ומסר שיעור תורני לעילוי נשמתו, בתחילת דבריו ציין את הקשר המיוחד והידידות לה זכה מימי קדם עם המשגיח זצוק"ל.

בעצרת זכרון מרכזית בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו – כפר חסידים בה הרביץ תורה ומוסר למעלה משישים שנה השתתפו המונים בתושבי רכסים ובתוכם כלל הישיבות לצעירים שהגיעו עם רבותיהם, את המשא המרכזי נשא הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה וחתנו רבי שלום חיים וייס מנהל רוחני בישיבת זכרון מיכאל בזכרון יעקב.

בליל ההילולא התכנסו אברכי הכוללים מכלל סניפי 'מגיני ארץ' מיסודו ולזכרו של המשגיח זצוק"ל לסדר לימוד מיוחד ולאחר מכן נערך כינוס זכרון וחיזוק במשנתו בו נשא דברים רבי מנחם צבי ברלין ראש ישיבת רבנו חיים עוזר שעורר את הציבור ללכת בדרכיו והנהגותיו בעמלה של תורה דקדוק הלכה ואמת צרופה כמו"כ הביא עובדות והנהגות מהמשגיח זצוק"ל מהימים בהם שהה לצידו בהקמת הישיבה לצעירים ברכסים. לאחמ"כ עלו לציונו הקד' בבית החיים בכפר חסידים להעתיר בתפילה וישועה על תומכי סניפי הכוללים במסגרת הכוללים שייסד 'מגיני ארץ' התאחדו אברכי הכוללים לערוך סדר לימוד מיוחד לעילוי נשמתו כצוואת רבנו רבי עקיבא אייגר זצוק"ל לבניו ללמוד ביום היארצייט ברציפות ובתענית דיבור 24 שעות בכלל מוסדות הלימוד העלו את זכרו הטהור ועוררו ללכת בדרכו ובמשנתו בדרכיו והנהגותיו המרוממות. במהלך יום ההילולא פקדו המונים את ציונו הקדוש בבית החיים בכפר חסידים, מקום אשר כבר נודע כפועל ישועות. המועצה המקומית נערכה לקליטת העולים בהכנת הסדרי הגישה ושמירת גדרי הקדושה על קברו.

השארת תגובה