מימוש התכלית: נגיעה נשית

הרבי מליובאוויטש
הרבי מליובאוויטש
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

"על מה הוא בזבז? סמכתי עליו ועכשיו – תראי מה", אמונה קומצת את אגרופיה בזעם. "חוסר הידע שלי והתנהלות לקויה גרמו לי לשלם כסף רב לחינם". אמונה מבקשת ללמוד ולתקן את הטעויות שעשתה כשניצבה המשולש של עמלות-הלוואות-ריביות. "למען האמת, לא רציתי לנהל את הכסף ואפילו לא לדעת", היא אומרת בכעס ואני רואה איך כעסה של אמונה על כל העולם ואשתו מתנקז עכשיו לאשתו של בעלה, כלומר היא עצמה!

סיפור הכסף שלנו מתחיל בפרשת חיי שרה. בפעם הראשונה- ברכישה המוצלחת של מערת המכפלה מידי עפרון החתי. אברהם אבינו שביצע את הרכישה ביטא את רצון ה' להעביר את משימת תיקון העולם מהאנושות כולה לעם ישראל.

המשימה הזו מטילה אחריות כבדה על שכמנו והופכת אותנו למורי דרך עבור העולם כולו.

ובפעם השנייה שבה מספרת התורה את סיפור הכסף שלנו, הוא מתחבר לשידוך הראשון בתורה. כאשר אברהם שולח את אליעזר למצוא אשה ליצחק בנו הוא מעניק לו את כל רכושו בשטר, שאותו יעניק למשפחת הכלה, כדי שידעו שהחתן המיועד הוא עשיר גדול.

מדוע "בזבז" אברהם את כל רכושו? אברהם, שהיה האדם העשיר בתבל, העניק את כל רכושו ליצחק בנו, האם לא מספיק לתת לו חלק ולהותיר לעצמו סכום שישמש לו לפרנסה בימי זקנותו?

התשובה נמצאת בתפיסת הנישואים של אברהם. אברהם אבינו מודע לתפקיד המוטל על יצחק, ולכן הוא רותם או תורם את כל רכושו – כדי למלא את שליחותו ולהתחיל את השושלת שהחיבור שלה בחתונה הראשונה.

אברהם נתן את כל אשר לו כי ידע שנישואי יצחק הם הדבר החשוב ביותר שעם ישראל והעולם כולו תלויים בקיומו. כל מהותו של אברהם וכל רכושו באו עבור הנישואים האלה, שהיו נקודת החיבור של התהליך שיוביל את העולם למימוש תכליתו – הגאולה.

גם בעולמנו יש ענייני כספים גשמיים שכל מטרתם היא מילוי שליחות והכנה לקראת הגאולה, והשיא שלהם יהיה השבת. בשבת זו שבה אנו מברכים את חודש כסלו וקוראים את פרשת חיי שרה, מתכנסים מדי שנה (כבר יותר מארבעים שנה) חמשת אלפים שלוחי חב"ד מכל קצווי העולם לשבת שליחות.

חיי השליחות מורכבים מפרטים רבים. צריך לכתוב, להסביר, לפרסם. במשך ימי הכינוס מתחזקים השלוחים בימי עיון ובסדנאות המכשירות אותם לנהל את מעוזי השליחות שלהם – משתלמים בניהול כספים, ניהול עמותה, התמודדות עם אתגרי השליחות ועוד שלל נושאים חשובים שמטרתם הכנת העולם וחיבור עוד ועוד יהודים לקראת הגאולה. כי סיפור הכסף בעם היהודי הוא שליחות, יש לו מטרה ויש בו אחריות.

אז בין סיפור האחריות (רכישת חלקת קבר בקרית ארבע) לסיפור השליחות (השידוך והזוג היהודי הראשון) עצרי רגע לחשוב – מהי האחריות והשליחות שלך בעולם? והאם זה קשור לכסף? כיצד?

השארת תגובה