בנק הפועלים החליט לזכות לקוחות שחוו תקלה בשירות 'פועלים On Time'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחרונה התקבלו בבנק מספר פניות על תקלה בשירות פועלים On Time (און טיים), המאפשר ללקוח לקבל מידע שוטף על המתרחש בחשבונותיו באמצעות מסרונים. לאחר בדיקה עלה כי חלק מההודעות לא הגיעו לחלק מהלקוחות המנויים על השירות.

הבנק מסיים בימים אלו לאמוד את היקפה של התקלה ולהיערך לזיכוי הלקוחות בגין העמלות שנגבו, כולל איתור לקוחות שהיו מנויים לשירות החל משנת 2013 ואינם עוד לקוחות הבנק. הלקוחות הרלוונטיים יזוכו בעלויות השירות עבור החודשים בהם לא קיבלו אותו, לרבות הפרשי ריבית והצמדה (עלות השירות החודשי הינו עד 9 ש"ח).

הבנק יפצה את הלקוחות הרלוונטיים במישרין, ללא קשר למידת אחריותם לאי קבלת המסרונים. אנו מצרים על חוסר הנוחות ונמשיך לפעול בשקיפות אל מול ולטובת לקוחותינו. לבירורים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של הבנק בטלפון 2407* או בקו הבנקטים בטלפון שמספרו 03-5673697.