שנה להסתלקות: ה'מתמידים' התייחדו עם רבם

שנה לאחר פטירתו של הגר"ל מינצברג זצל רבם של 'המתמידים – קהל עדת ירושלים', התכנסו בני הקהילה לסעודת מצווה בשילוב כמה סיומי ש"ס והשקת שני ספרים: 'אשכבתיה דרבי' ו'כרך נוסף מסדרת 'בן מלך'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בקהילת ישיבת "המתמידים" התקיים מעמד אדיר לרגל יום היארצייט הראשון של מורם ורבם הגאון הצדיק רבי לייבל מינצברג זצוק"ל.

במעמד, שנערך בביתר עילית, השתתפו למעלה מאלף מבני הקהילה, שנטלו חלק בסעודת מצווה לרגל כמה סיומי הש"ס שנלמדו לעילוי נשמתו על ידי תלמידיו הרבים, ולרגל הוצאת ספרו על חומש 'ויקרא' ו'במדבר'.

בנוסף, יצא לאור ספר 'אשכבתיה דבן מלך', בו רוכזו למעלה ממאה הספדים שנישאו על ידי תלמידיו הרבים ב12 בתי הכנסת של הקהילה בארץ הקודש, אשר נפשם הייתה קשורה בנפשו הרחבה של רבם ומאורם שלימדם תורה ואורחות חיים במסירות נפש.

קהילת 'המתמידים' – קהל עדת ירושלים עברה את 'שנת המבחן' בהצלחה גדולה ובסייעתא דשמיא, כאשר הבן הממשיך רבי ברוך מרדכי, נישא על גלי הצלחה ואהדה בקרב בני הקהילה, באשר הוא מפורסם וידוע כגברא רבא ועובד ה' ובן עליה מאז ילדותו.

בלט תמיד בהנהגתו ודרכו האצילית, ובגינוני טהרה שסיגל לעצמו, זאת בנוסף לשימושו בקודש זה יותר משני עשורים כמגיד שיעור בישיבה גדולה 'תורת ה', שם העמיד תלמידים רבים בהבנת התורה בעומק בדרכו המיוחדת שהשתית אביו הגדול זצ"ל.

ההצלחה של הגרב"מ בתפקידו להנהיג את הקהילה ולהצעידה בדרך העולה בית קל ניכרת כאשר הקהילה מונה כאלף ומאתיים משפחות מסלתה ושמנה של בני ירושלים, שמתאחדים ומתלכדים תחת הנהגת המנהיג החדש, וכולם עונים אחריו 'מקודש'.

הגר"ל מינצברג זצ"ל שימש בכהונה גדולה למעלה מחמישים שנה והנהיג את עדת מרעיתו בדרך של אהבה וחיבה, ובנה את אישיותם מהמסד ועד הטפחות, כך שניכרים הם לטובה בתוך בני ירושלים. גם דרכו הייחודית באמונה וקיום המצוות הייתה בדרך שסלל ברוחב בינתו.

את הארגון והשגת המימון למעמד הכביר, נטל על עצמו העסקן הדגול ראש וראשון לכל קדשי הקהילה הרה"ח ר' אריה קרישבסקי שליט"א, שבעשור האחרון מוסר נפשו להפצת אור תורתו של רבי לייב זצ"ל, הן בהקמת המכון 'בן מלך' והן בשאר פעולות לשימור אוצרי תורתו שנתחדשו ונתלבנו בבית מדרשו.

השארת תגובה