גדולי ישראל: "חיסונים מביאים ברכה"

גדולי ישראל שליט"א קוראים "להישמע להוראות מומחי הרפואה והבריאות ולעשות כדבריהם לשמור על שגרת החיסונים מחודשי החיים הראשונים ועד לגיל גבורות בכדי למנוע נזק וסכנה מהם ומסביבתם"

קול קורא חיסונים (1)
קול קורא חיסונים (1)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאור המציאות שנוצרה בשנים האחרונות, במהלכם נתגלו מחדש מחלות שנראה היה כי כבר פסו מן העולם, והוברר כי הסיבה בגינה שבים המחלות הם בשל אותם שלא התחסנו כמתבקש, החליטו בארגון הבריאות הגדול בישראל – כללית – לצאת למהלך הסברתי והגברת מודעות במגזר החרדי, כדי להסיר את הספקות ולהבהיר את המשמעות שבהחלטה שלא להתחסן ולא לחסן את בני הבית והילדים.

לקראת היציאה לדרך עלו נציגי הארגון למעונם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה והרבנים פוסקי ההלכה היושבים על מדין, רבני ערים ורבני שכונות ברחבי ארץ הקודש, ופרסו בפניהם את החשש הכבד מהעלול להתרחש באם לא תהיה היענות מוחלטת מצד הציבור להתחסן ולחסן את כל הצאצאים ובני הבית. נציגי כללית הגדירו את המצב כמגפה של ממש שאם לא תמוגר כעת את התוצאות מי ישור.

"בכלל פיקוח נפש היא"

מרנן ורבנן שליט"א ששמעו את הדברים, פנו לקהל שומרי התורה והמצוות בארץ הקודש, בקריאה נרגשת לחוס על הנפשות ומצד החיוב שבתורתנו הקדושה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', הורו להישמע להוראות הרופאים ולשמור על שגרת החיסונים, מגיל לידה ועד לגיל גבורות, ולאו דווקא החיסונים העונתיים כמו השפעת או בהתפרצות של מחלות שונות כמו חצבת ואחרות.

תחת הכותרת "קריאת קודש מאת מרנן ורבנן חכמי התורה ופוסקי ההלכה" כותבים מרנן ורבנן שליט"א: "נאמר בתורה "ורפא ירפא" (שמות כא, יט) ונאמר בשולחן ערוך (יו"ד סימן שלו סעיף א) "נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה היא, ובכלל פיקוח נפש היא, ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים".

גדולי ישראל ממשיכים וכותבים: "וידועה חשיבות ההתחסנות מפני מחלות שונות וקשות העלולות להגיע למקרים קשים רח"ל עד כדי פיקוח נפש ממש, ובמיוחד בקרב אלו המוגדרים כקבוצות סיכון ובהם תינוקות וילדים וכן מבוגרים וחולים כרוניים ועוד.

"לשמור על שגרת החיסונים"

"והנה ידוע לנו ממומחי רפואה של ארגון הבריאות 'כללית' שהחיסונים מביאים ברכה, ובעצם ההתחסנות" קובעים מרנן ורבנן שליט"א "מקיימים את ציווי תורתנו הקדושה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ויש בזה משום ההשתדלות הנצרכת לבריאות עצמנו וילדינו, על כן" הם מורים "אנו קוראים להישמע להוראות מומחי הרפואה והבריאות ולעשות כדבריהם לשמור על שגרת החיסונים מחודשי החיים הראשונים ועד לגיל גבורות, בכדי למנוע נזק וסכנה מהם ומסביבתם".

מרנן ורבנן שליט"א מסיימים בברכה: "ונזכה שיתקיים בנו הפסוק (שמות טו, כו) "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך".

על הקריאה הנדירה חתומים (לפי סדר א"ב) חברי מועצת גדולי התורה: הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רב שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ וחבר מועצת גדולי התורה. חברי מועצת חכמי התורה: הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה והגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א רב שכונת הר נוף ראש ביהמ"ד 'יחווה דעת' וחבר מועצת חכמי התורה.

וכן שורה ארוכה של גדולי הרבנים והדיינים: הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות, הגאון רבי שמואל בראנדסדארפר שליט"א דומ"ץ 'העדה החרדית' בבית שמש, הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א מבני ברק, הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי גור באשדוד ואב"ד בד"ץ 'רבני הקריות', הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א נשיא מוסדות 'מגדל אור' ורבה של מגדל העמק, הגאון רבי זושא הורביץ שליט"א רב קהילות החסידים באלעד, הגאון רבי חיים פסח הורביץ שליט"א רב דחסידי בעלזא באשדוד וחבר בד"ץ 'רבני הקריות', הגאון רבי בנציון הלוי וואזנר שליט"א רב קהל 'שבט הלוי' בבית שמש, הגאון רבי צבי הירש ויזניצר שליט"א רב דחסידי ויז'ניץ באשדוד וחבר בד"ץ 'רבני הקריות', כ"ק האדמו"ר מקוזמיר שליט"א, הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי רב נחלת הר חב"ד בקריית מלאכי ומזכיר בד"צ רבני חב"ד בארץ הקודש, הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א אב"ד וראש ישיבת 'בני ציון', הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א מפוסקי הדור ראש ישיבת 'חיי משה' אב"ד 'אהבת שלום' ו'הישר והטוב', הגאון רבי יהודא סילמן שליט"א אב"ד בד"ץ בני ברק, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א רבה הראשי של ירושלים, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א גאב"ד בד"צ בני ברק מיסודו של מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב ב"ב וראב"ד 'שערי הוראה', הגאון רבי יצחק שכטר שליט"א רב שכונת 'בנה ביתך' ברכסים, הגה"צ רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' והגאון רבי משה תנעמי שליט"א רבה של רכסים וראש מוסדות 'אור חדש'.

כמו כן הצטרפו למכתב רבני עיר התורה והחסידות בני ברק, הגאונים הגדולים רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א ורבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א.

הרב אברהם קונסקי, מנהל מחלקת מגזר חרדי בכללית: "לאור המצב שנוצר כאשר מחלות שנחשבו כנכחדות שבו לעולמנו, ראינו בכללית את חובתנו בעת הזו, כארגון הבריאות הגדול בישראל, להוביל את הגברת המודעות במגזר החרדי לחשיבות החיסונים והחובה לחסן את כל בני המשפחה ולא להיתפס לחששות שאין להם בסיס וממש, ואנו מקווים שאכן נצליח בעזרת השם להציל חיים באמצעות החיסונים".

"איסור גמור לדרוך בכל מסגרות הקהילה עד שיתחסנו"

כאשר עלו נציגי כללית למעונו של הגרש"א שטרן שליט"א, סיפר הגאון שליט"א כי באחת הקהילות היהודיות בעולם היו מספר חברים שלא הסכימו להתחסן מסיבות כאלו ואחרות, באותה קהילה היו גם שני יהודים עם מערכת חיסונית חלשה ורגישה מאוד. רב הקהילה פנה לשאול כדת מה לעשות מאחר ואותם אלו שלא מתחסנים מסכנים את בעלי המערכת החיסונית החלשה כאשר הם שוהים במקום אחד. "הוריתי לרב הקהילה" אמר הגרש"א "שיאסור עליהם ועל ילדיהם באיסור גמור לדרוך בכל מסגרות הקהילה עד שיתחסנו, מאחר ויש בכך פיקוח נפש של ממש".

השארת תגובה