תיעוד מרגש: חתונת נכד הגר"א טופיק

שמחת נישואי נכד הגר"א טופיק ראש ישיבות 'באר יהודה' בן לבנו הגר"מ טופיק ר"י 'באר יהודה הקטנה' עם בת הגרי"ש רחמים ראש כולל ורב קהילת 'משה אמת' במעמד זקן הראשל"צ הגר"א בקשי דורון, הגרש"מ עמאר, הגר"מ צדקה ר"י פורת יוסף, והגר"ב פנחסי ר"י ברכת אפרים, הגר"ב שמואלי ר"י נהר שלום, הגר"א אבא שאול ר"י אור לציון, הגרב"צ אטון ר"י ראשית חכמה

השארת תגובה