"בחורים יורדים, כיון שמתחברים לחברים רעים"

נציגי רוממות הנבחרים התכנסו למעמד רב רושם במעמד ראשי ישיבות ונציגי ציבור • הגר"מ צדקה : "הסיבה העיקרית שבחורים יורדים, כיון שמתחברים לחברים רעים" • הגר"י פרץ: שהאברכים יוקירו את הבחורים

נציגי רוממות הנבחרים התכנסו השבוע למעמד רב רושם בהשתתפות ראשי ישיבות, רמי"ם ומשגיחים ונציגי הציבור, הכנס התקיים סביב שולחנות ערוכים באולם המינהל הקהילתי רמת שלמה והשתתפו בו כ- 80 נציגים מכל שכונות ירושלים שנבחרו בקפידה מתוך למעלה מ-300 אברכים שנרשמו לפרויקט זה. תוכנית רוממות מתבצעת בכל הקהילות בשכונות ירושלים, כאשר בכל קהילה וקהילה ישנם נציגים אשר משקיעים את כל כוחם ומרצם לרומם את בני הישיבות המובחרים, לעמוד עימם בקשר, בעצה ובהכוונה, ולערוך להם מידי חודש, ערבי גיבוש וחיזוק, עונג שבת תוך כדי שירה ודברי תורה הנאמרים ע"י המשתתפים, כמו כן להמריצם לכתוב סיכומי סוגיות, חידושי תורה וחבורות, וזאת ע"י הטבות ותמריצים מיוחדים הניתנים לבחורים. פעילות זו מתבצעת במשך כל השנה, וביתר שאת ביומי דפגרא ובימי בין הזמנים.

הגר"י פרץ ר"י פני יהושע הפליג בשבח היוזמה הברוכה, ונתן דגש על חשיבות הקשר בין האברכים לבני הישיבות בשכונות, כמו כן הדגיש, שהסיבה שישנם בחורים אשר לא צולחים בישיבות, כיון שלא מעריכים את עצמם, ולכן יש חשיבות גדולה שהאברכים יוקירו ויעריכו את הבחורים על עצם היותם בני תורה הלומדים בישיבות.

הגר"מ צדקה ר"י פורת יוסף אמר כי הסיבה העיקרית שבחורים יורדים, כיון שמתחברים לחברים רעים, ולכן על האברכים מוטלת החובה לשמור על בני התורה.

בהמשך המעמד נשא דברים הגר"י כהן ר"י נזר התלמוד אשר נשא דברי חיזוק לאברכים והביא את ברכת אביו מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן.

את הכנס נעל יו"ר הארגון הרב יעקב אגסי שסקר בדבריו את פעילותו הברוכה של ארגון רוממות אשר בס"ד, בזמן קצר הספיקו לחבר ולגבש כ- 1,500 בני ישיבות מרחבי ירושלים, והודה ליו"ר שס ושר הפנים, הרב אריה דרעי וליו"ר הסיעה בירושלים הרב צביקה כהן שדאגו וטרחו שתוכנית זו תצא לפועל על הצד הטוב ביותר.

כמו כן הודיע הרב יעקב אגסי על מבצע כתיבת חבורות וסיכומי סוגיות, כאשר הכל יאוגד לספר מהודר, ויחולקו פרסים למצטיינים במעמד גדול שיתקיים אי"ה בימי החנוכה הבעל"ט.

השארת תגובה