הויז'ניצאים חילקו פרסים באלעד

תלמידי ת"ת "צמח צדיק" ויז'ניץ באלעד קצרו ברנה את פרי עמלם במסיבת "חלוקת פרסים" למצטייני מפעל "משנת אדם" ו"תורת יחזקאל" לשינון גמרא ומשניות בעל פה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אווירת חג ומועד שרתה בתלמוד תורה "צמח צדיק" ויז'ניץ באלעד ביום שלישי פרשת נח בדר"ח חשוון תש"פ, במעמד חגיגת חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הגמרא "תורת יחזקאל" ומפעל המשניות "משנת אד"ם" של הת"ת, במסגרתם משננים התלמידים ואף נבחנים על מאות דפי גפ"ת ואלפי משניות.

חגיגת חלוקת הפרסים התקיימה ברוב פאר והדר באולם המתנ"ס ברח' אבטליון, ועמדה בסימן סיום שנה מבורכת וגדושת פעילות, בה נבחנו מאות תלמידי הת"ת על מאות דפי גמרא ואלפי משניות במבחנים בכתב ובע"פ בהצטיינות נפלאה, כאשר המצטיינים ביותר אף זכו להיבחן על תלמודם אצל הרבנים הגאונים שליט"א אשר הפליאו וציינו לשבח את ידיעותיהם.

התלמידים המצטיינים שהגיעו להישגים גבוהים במיוחד, התעטרו בתארים נכבדים "נזר התלמוד" "עטרת התלמוד" ו"פאר התלמוד", "כתר המשנה" "שר המשנה" ו"אלוף המשנה", ונקראו לשבת ע"ג הבמה המפוארת כראוי וכיאה לכבודה של תורה.

את פני המשתתפים קידם גיליון מיוחד בשם "נוצר תאנה יאכל פריה" שהופק במיוחד לרגל האירוע ע"י הנהלת המוסדות, בגיליון הופיעו מאמרי חינוך מרתקים מאת הנהלת הת"ת, לצד מאמרים בגודל מעלת לימוד המשניות, כמו"כ מכתבי ההערכה המיוחדים מאת הרבנים הבוחנים שליט"א, ומכתבי תודה מהורים וסבים נרגשים.

פתח והנחה את המעמד מנהל הת"ת הרב יאיר וורטהיימר, שבטוב טעם העלה על נס את מעלת לימוד ויגיעת התורה של תשב"ר. הוא ציין לשבח את הפעילות הברוכה של הנהלת מפעלי הגמרא והמשניות, אשר בזכותם חוזרים ומשננים תלמידי הת"ת בשעותיהם הפנויות מאות דפי גמרא ועשרות פרקי משניות. כן הדגיש שאחד מ'הדיברות' הראשונות של המפעל, הוא להבליט מאמצים והשתדלות ולא רק הישגים. בדבריו גם הביע תודה לצוות המחנכים בת"ת שבזכות השקעתם כל השנה זוכים לקצור את הפירות, בנוסף הביע הערכה מיוחדת להורים ששיתפו פעולה ודרבנו ועודדו את ילדיהם לחזור ולשנן בכל עת.

על החלק האומנותי באירוע הופקדו המלמד המוכשר הר"ר נפתלי פולק והר"ר ראובן פוירשטיין, אשר יחד עם מקהלת "קול הנערים" הנעימו את המעמד בזמר ושיר, כאשר בשיא המעמד הושרו חרוזים מיוחדים ומרגשים שחוברו ע"י הרב פולק בגודל מעלת לימוד המשנה והיגיעה בתורה.

החידוש הנפלא שהיה השנה במעמד הוא החידון המיוחד שנערך לתלמידים המצטיינים עולי הבימה, כאשר במהלך האירוע נערך מבחן על כל החומר שהם למדו. המבחן נערך ע"י הרב צבי אריה כץ מחשובי מחנכי הת"ת ומראשי המפעל, וע"י הרב מאיר ברגר מראשי המפעל, שהשמיעו שאלות מהחומר הנלמד והתלמידים על הבימה ענו את התשובות במקום. התלמידים הפליאו בידיעותיהם המיוחדות תוך כדי המעמד, להנאת הוריהם, זקניהם ורבותיהם.

מנהל המפעל הרב מאיר ברגר פתח צוהר בפני המשתתפים על התכניות ומסגרות הלימודים, ועל סדרי המבחנים. כמו"כ פרס את חזון המפעל לשנת תש"פ בה תוגדל כמות המשניות ודפי הגמרא הנלמדים. בסיום דבריו הודה נרגשות מקרב לב למנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ אשר יזם ודחף את פתיחת המסגרות לשינון גמרא ומשנה, ואף פרס חסותו על הארגון, שאינו חוסך מאום למען הצלחת המפעל. הוא הודה במיוחד על ההשתתפות בלב ונפש חפיצה בעלויות הגדולות לקראת המעמד הגדול לכבוד התורה ולומדיה.

הכרת טובה ותודה עמוקה הובעו לפטרוני מפעל הגמרא האדמו"ר מדזיקוב גאב"ד ממונות בגבעת זאב, המנציח במפעל את זכר אביו בנש"ק הרה"צ רבי יחזקאל הורוויץ זצוק"ל מדז'יקוב י-ם, ופטרוני מפעל המשניות ה"ה משפחת שטרן שנדבה ליבם בחכמה להחזיק בידי מפעל הקודש לזכר ולעילוי נשמת ראש המשפחה הגה"ח ר' אברהם דניאל ז"ל ואמם מרת אסתר ע"ה. בשם המשפחה נשא דברים נרגשים המחנך הדגול ר' אלימלך שטרן, מחשובי מגידי השיעורים בב"ב שהודה לאחיו העסקן הרב ברוך שטרן על חלקו הגדול, בדבריו העלה את זכרם של הוריו החשובים ז"ל שעל שמם הונצח מפעל המשניות.

את ברכת העירייה שנטלה חלק בהוצאות האירוע הביא ראש העיר הרב ישראל פרוש, שהביע שמחתו להשתתף במסיבה זו, הוא בישר לתלמידים כי ישמח לעזור גם הלאה לסייע ככל שיידרש. הוא העלה על נס את מעשיו הברוכים ואת פעליו של המנכ"ל הרב חיים מאיר כץ, ואת חבר הנהלת העיר הרב בערל אשר.

בהדרת כבוד נשמע משאו רב התוכן של רבי שרגא פייביל ויינברגר, רב קהל "ישועות משה" ויז'ניץ אלעד, שנתן עדות אישית על המבחנים בהם בחן את התלמידים, כאשר במהלך המבחנים נהנה לטייל עמם בסוגיות שונות ולראות את בקיאותם הנפלאה. ובנוסף הביע את התרשמותו מכתלי בית מדרשו, שם הינו עד למחזה היום-יומי בהם התלמידים מקדישים מזמנם לשנן על הלימודים, הוא הודה להנהלת המוסדות, הנהלת הת"ת וראשי המפעל על עבודת הקודש וברכם שחפץ ד' בידם יצליח.

נציג התלמידים התלמיד החשוב כמר גבריאל יוסף גרינפלד נ"י הביע ברכת תודה בשם כלל התלמידים להנהלת המפעל ולהנהלת הת"ת והמוסדות אשר זיכו את התלמידים לצבור מאות דפי גמרא ואלפי משניות.

לקראת סיום המעמד חולקו הפרסים יקרי הערך, ובהם סטים של ספרים מפוארים ו"כרטיסי ספר" שחולקו לתלמידים כל אחד לפי ערכו ולפי ההישגים אליהם הגיעו במבחנים ובשינון הלימודים, בחלוקות התעודות והפרסים התכבדו הרבנים הבוחנים שליט"א ואף הרבנים סבי התלמידים שליט"א.

השתתפו במעמד: האדמו"ר מדזיקוב גאב"ד ממונות בגבעת זאב, הרה"צ ר' ישכר דב הגר, רבי מנחם מנדל פקשר, רב דחסידי ויז'ניץ אלעד, רבי זושא הורביץ, רב דקהילות החסידים אלעד, רבי ישראל גרינברגר, רב דקהל מרכז חסידי ויז'ניץ פ"ת אלעד, הרה"ג יהושע רובין אב"ד טומשוב, הרה"ג שבח גרינפלד , ראש ישיבה לצעירים ויז'ניץ ב"ב, הרה"ג אפרים מתתיהו טסלר איש החינוך הוותיק מעיה"ק ירושלים, הרה"ג יעקב לבין, והרה"ג ר' בנימין אליעזר כץ מראשי כוללי ויז'ניץ בב"ב, הרה"ג ר' נח שרייבר והרה"ג ר' חיים שטרן רמי"ם בישיב"ק ויז'ניץ אלעד, הרה"ג מנדל וידר, מו"ץ בבני ברק.

המפקח החינוכי הרה"ג חיים שרגא נייהוז מסר בשם הנהלת המוסדות מנחת הערכה לראשי המפעל הרב מאיר ברגר והרב הערש לייב כץ שבמשך כל השנה מפעילים את המפעלים ביד רמה, ולמזכירים הנמרצים בת"ת הרב יהודה כהנא והר"ר יוסף אריה כץ שמלווים במסירות את מערך המבחנים וניצחו על ארגון המעמד.

יצוין, כי בנוסף לאירוע מכובד זה התקיים למחרת יום הקדוש מעמד מיוחד לחלוקת תעודות לתלמידים המצוינים במיוחד בקודש פנימה אצל האדמו"ר מויזניץ , אשר לא הסתיר את קורת רוחו למראה התלמידים המצטיינים ולשמע גודל השקעתם, האדמו"ר שנשא דברים קצרים בשבח לימוד תשב"ר בטהרה חילק את תעודות ההוקרה, והעניק לכל אחד פרי לברכה ולהצלחה.

השארת תגובה