ויז'ניץ אלעד התאחדו בהילולת ה'צמח צדיק'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אווירה של התרוממות הנפש והרוח, הייתה מנת חלקם של חסידי ויז'ניץ באלעד, ביום ההילולא של מרן בעל ה"צמח צדיק" מויז'ניץ זי"ע, אשר על שמו ולזכרו נקראים המוסדות, התלמוד תורה, הישיבה ובית המדרש המרכזי, בקיום סידרת כנסי חנוך והתעלות לזכרו ובמשנתו של בעל ההילולא.

  גולת הכותרת של כנסי החיזוק, היה "יום ההתעלות וההכנה" שנערך לכ-200 בחורי בני הקהילות הק' באלעד, גדיים שנעשו תיישים, בוגרי וחניכי המוסדות הקדושים, תלמידים בישיבות באלעד ומחוצה לה, שהתאספו ובאו להתעלות במשנתו של בעל ההילולא, וכהכנה לקראת פתיחת זמן החורף בישיבות הקדושות.

יום ההתעלות וההכנה שנוהל והודרך ע"י הרה"ג לייביל גרינברגר שליט"א ר"מ בישיבות 'צמח צדיק' ויז'ניץ אלעד ו'לומדי תורה' מכנובקא בעלז באלעד, החל בתפילת שחרית נלהבת ומרוממת, בהיכל הכינוסים שבבניין המרכזי של המוסדות בעיר, ולאחר התפילה הוזמנו כל הבחורים ל'פת שחרית' במסגרת סעודת ההילולא.

את האסיפה פתח והנחה הרב אלימלך שכטר שליט"א, ר"מ ב'מכינה לישיבה' ויז'ניץ אלעד, שציין את הסמליות בדבר שביום ההילולא של מרן בעל הצ"צ שהנחיל לשושלת הקודש ויז'ניץ את אש הקודש, יתקיים כנס שכזה שכל כולו אש קודש בתפילה נלהבה וכנס חיזוק לבבות, בסיום דבריו הציע שכל התלמידים יחד יקבלו עליהם לסיים את כל הש"ס עד ליום ההילולא של שנה הבאה.

בדברי ברכה כובד מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו שיזם את ההתכנסות. בדבריו סיפר בפני הנאספים את מה שאמר לו מרן בעל ה"ישועות משה" זי"ע בסיבת קריאת השם 'צמח צדיק' למוסדות באלעד, בנוסף האריך  בעובדות על חשיבות שמו של בעל ה"צמח צדיק" בהתייחסו על שם זקנו בעל ה"אהבת שלום" זי"ע האדמו"ר הראשון לשושלת קוסוב ויז'ניץ.

את המשא המרכזי השמיע הגאון רבי דוד צבי שנייבלג שליט"א דומ"ץ בית המדרש ויז'ניץ במרכז עיה"ק ירושלים, נין של הגה"צ רבי דוד צבי שנייבלג זצ"ל שהיה הדומ"ץ בעיר ויז'ניצא. בדבריו שנשמעו בקשב רב הרחיב בסיפורים על בעל ההילולא ומסר דברי חיזוק וחינוך לקראת תחילת זמן החורף בישיבות.

דברי חיזוק במשנת בעל ההילולא נאמרו ע"י פה מפיק מרגליות הגאון רבי נפתלי גרוס שליט"א, ר"מ בישיבת "ישועות משה" במודיעין עילית, ומחשובי המשפיעים בחצר בית ויז'ניץ, שהלהיב את הבחורים בעובדות מבעל ההילולא ואף הביא סיפורים נפלאים מהרה"ק מרוזין זי"ע חותנו של הצמח צדיק שיום הילולא חל גם השבוע.

ברכת המזון נמכר בלימוד דפי גמרא, אותה קנה הבה"ח יעקב מאיר נ"י בהרה"ג נפתלי שליט"א, וכיבד את המנכ"ל הרב חיים מאיר כץ הי"ו כהכרת הטוב על רוב פעולותיו למען הכלל ולמען התלמידים.

הובעה תודה לאלו שהשתתפו בהוצאות המרובות, לידיד וותיק מקורבם של גדולי ישראל שליט"א, הרה"ג נפתלי פרוש שליט"א יו"ר ארגון "פרחי הדגל", להר"ר שלמה פרידמן הי"ו לרגל נישואי בתו הבכירה באותו יום, ולאחד מחשובי עסקני הקהילה שתרם בעילום שם. כן הובעה תודה לצוות המוסדות שאירגנו את המעמד והסעודה, הרב יהודה כהנא הי"ו, הר"ר אהרן שטרן הי"ו והר"ר מרדכי שלמה קופלוביץ הי"ו.

השתתפו עוד: הרה"ג שלמה גרינברגר שליט"א רב קהל 'אהבת שלום' ויז'ניץ אלעד, הרה"ג נפתלי קליין שליט"א והרה"ג יצחק לייב קלוזנר שליט"א, הרה"ג שואל אריה גרינפלד שליט"א, מחשובי צוותות החינוך בישיבות ויז'ניץ בארה"ק.

גם צוותות המחנכים בתלמוד תורה התוועדו בשבת אחים גם יחד לכנסי חינוך במשנתו של בעל ההילולא ולקראת פתיחת זמן החורף, הכינוסים התנהלו בשתי קבוצות על מנת לתת דגש מיוחד למחנכים של הכתות הגבוהות ולמחנכים של הגיל הרך.

דברים במשנתו של בעל ההילולא נשא המנכ"ל הרב חיים מאיר כץ הי"ו, בדבריו הרחיב על הדרך הנכונה שיהיו דברי האדם נשמעים ומקובלים הן בבין אדם לחברו, בין חברי הצוות, ובמיוחד בין הרב לתלמידו כמחנכים לתלמידים,  שכל זה אפשרי רק מתוך הערכה הדדית וכבוד אמיתי, לראות ולציין לשני את מעלותיו המיוחדים שזה פותח את לבו של השני להיות קשוב להערות המתבקשות ואף נותן כח לשני להתמודד עם אתגריו וקשייו, אחרת מתנהל דו-שיח סרק עם אפס תוצאות.

המנהלים הרב יצחק רוט שליט"א והרב יאיר זכריה וורטהיימר שליט"א פתחו את הכינוס בפריסת תכניות הלימודים והפעילות במשך חודשי החורף ובמתן דגש על מספר כללים שיטיבו עם המלמדים למלא את תפקידם בשלימות.

הרצאה מיוחדת למחנכי הכתות הגבוהות נשמעה מיו"ר מכון 'כיוון' הרב יצחק לייב ברנדווין שיחי', שבמשך כשעתים ריתק את המחנכים בנושא 'העצמה אישית' ו'ניהול זמן', בדבריו נתן כלים מעשיים להחדרת החומר הלימודי מתוך אהבה והתלהבות, מה שיגרום שיתקבלו הדברים אצל התלמידים בדרך של אהבה וחיבור לנושאים הנלמדים, כמו כן נתן הדרכה מעשית לעיצוב אופיו של הילד הצעיר .

הרצאה מיוחדת למחנכי הכתות בגיל הרך נשמעה ע"י הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ שיחי', מראשי מכון אחיה. שבמשך שעה ארוכה נתן זרקור על צורת הלימוד של פרשת השבוע בצורה חווייתית שתמשוך את הילד להיות קשוב, כשלכך חובה על המלמד להכין את עצמו היטיב בכל שבוע על החומר הלימודי בפרשת השבוע, כן הרחיב על ההבדלים בין הגילאים ומה שניתן לומר ולספר לכל גיל, ההרצאה לוותה בדוגמאות רבות וכלים רבים לתקשורת רגשית מוצלחת עם בני הנוער.

בברכת המזון התכבד המפקח לגיל הרך הרב יהודה גרינברגר הי"ו. הובעה תודה למזכירי הת"ת הרב יהודה כהנא הי"ו והר"ר יוסף אריה כץ הי"ו על ארגון הכינוסים.

 

השארת תגובה