ועדה מייעצת לבחינת היבטי ביטחון לאומי

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי שהתכנסה אתמול הכריזה על הקמת "ועדה מייעצת" בראשות משרד האוצר שתפעל לעגן באופן מוסדר בחוק את הליך האישורים להשקעות זרות

השקעות
השקעות
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי שהתכנסה אתמול קיבלה החלטה אסטרטגית ולפיו תוקם ועדה מייעצת בראשות משרד האוצר ושתפקידה יהיה לבחון את היבטי הביטחון לאומי בתהליך אישור השקעות זרות.

מדובר בהחלטה שהתקבלה בסיום עבודת מטה ממושכת בהובלת המל"ל, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה, ולאחר שורה של דיונים בקבינט המדיני ביטחוני.

בוועדה שתוקם ישתתפו נציגים בכירים ממשרד האוצר, משרד הביטחון והמטה לביטחון לאומי וכן משקיפים מטעם משרד החוץ, משרד הכלכלה, המועצה הלאומית לכלכלה ונציג נוסף ממשרד האוצר.

נקבע, כי הוועדה תתייעץ עם גורמי הביטחון והכלכלה הרלוונטיים כאשר הפנייה לוועדה תעשה באופן וולונטרי ע"י הרגולטורים. עסקאות שלא מחייבות אישור ממשלתי – לא יובאו לדיון בוועדה.

עבודת המטה להקמת הוועדה וסדרי עבודתה תבוצע תוך 45 יום.

התהליכים שסוכמו יאזנו באופן ראוי בין הצורך לעודד השקעות זרות בישראל והבטחת המשך השגשוג הכלכלי, לבין שיקולי ביטחון לאומי.

הוועדה תסייע לרגולטורים לשלב שיקולים של ביטחון לאומי בתהליך אישור השקעות זרות בתחומי הפיננסים, התקשורת, התשתיות, התחבורה והאנרגיה. ההתייחסות תגובש בכפוף למחויבויותיה הביטחוניות של מדינת ישראל, תוך מתן דגש מרכזי להיבטים כלכליים רלוונטיים.

יצוין, כי בהחלטה, מצטרפת ישראל למדינות רבות, ביניהן ארה"ב, קנדה, בריטניה, גרמניה, אוסטרליה ועוד, אשר גיבשו גם הן תהליכים לטיוב הפיקוח על השקעות זרות מטעמי ביטחון לאומי. הרגולטורים יוכלו לפנות לוועדה החל מה-1.1.2020.

הקבינט יתכנס שוב תוך 6 חודשים כדי לבחון את אופן עבודת הוועדה בכדי לבצע התאמות במידת הצורך.

השארת תגובה