'בתי הספר שלנו הם תיבת נח'

מאות תלמידים והורים נרגשים קיבלו את פני חברי נשיאות הרשת שהגיעו לביקור חיזוק חגיגי בבית הספר 'שובו' בבת ים. הרבנים ובהם; רבי אליהו ברודנא חבר מועצת גדולי התורה דארה"ב ורבי בן ציון הכהן קוק, בירכו את התלמידים

צילום יעקב נחומי (9)
צילום יעקב נחומי (9)

ביקור מיוחד מרומם ומרגש נערך השבוע בבית הספר 'שובו' בבת ים, עת הגיעו מרנן חברי נשיאות רשת החינוך והקירוב 'שובו', יחד עם הנהלת הרשת לביקור בבית הספר. מאות תלמידי בית הספר המתינו לצד הוריהם לקבלת גדולי התורה ובראשם יו"ר הנשיאות של רשת החינוך והקירוב 'שובו' בישראל המשגיח רבי חיים ואלקין שליט"א, וחברי נשיאות הרשת; רבי אליהו ברודנא חבר מועצת גדולי התורה דארה"ב, רבי בן ציון הכהן קוק ראש בית הוראה הכללי בירושלים, ורבי יצחק קולדצקי חתב"נ מרן שר התורה שליט"א, לצד הנהלת הרשת ובראשם היו"ר הרב אברהם בידרמן והמנכ"ל הרב חיים מיכאל גוטרמן.

ביקור גדולי התורה נפתח במעמד תפילה מרגש בו נשאו יחד עם התלמידים פרקי תהלים לישועת הכלל והפרט, ומיד אחר כך הוצגו מרנן ורבנן גדולי התורה בפני התלמידים; 'בצילם אנו חוסים במשך כל השנה, והתרגשות גדולה לעמוד בתחילת השנה החדשה לצד מרנן חברי נשיאות הרשת שליט"א'.

בקשב רב נשמע משאו של ראש הישיבה הגר"א ברודנא חבר נשיאות הרשת, שאמר בדבריו : 'מרגישים את שמחת התורה של תלמידי שובו, ורואים את פניהם המוארות. הכלל הוא כידוע כי 'תינוק בורח מבית הספר', אבל כאן נראה כי להיפך, וזה הס"ד שיש ברשת שובו להמתיק את התורה על לומדיה, והדברים ניכרים בפירות ובפירי פירות היוצאים מרשת שובו, וברכתי רק כי נזכה בשובו, להמשיך כך הלאה והלאה, כן ירבה וכן יפרוץ'.

מנכ"ל הרשת הרב גוטרמן אמר כי 'זכינו ובתקופה האחרונה זוכה הרשת לעצה ותושייה מפי מורנו ורבנו המשגיח שליט"א שלקח על עצמו את נשיאות הרשת בארץ ישראל'.

בחרדת קודש הקשיבו התלמידים והוריהם למשא המעמד של המשגיח רבי חיים ואלקין שליט"א. בדבריו אמר המשגיח שליט"א; 'בכל פעם מחדש אני נרגש להיות אתכם התלמידים, אתכם הצוות, ולהיות בתוך בית ספר של שובו. בפרשה נלמד שהקב"ה מצווה את נח לבנות תיבה. כשיש בחוץ מבול צריך תיבה נקיה, שהחוץ לא חודר בה פנימה. וכן בתי הספר של 'שובו', הינם בבחינת תיבת נח, ונברך את כל העוסקים במלאכת הקודש, הנהלת הרשת המסורה והמלמדים'. בסיום דבריו אמר המשגיח כי 'נמצא אתנו הראוי לברך, הכהן הגדול מאחיו ידידי הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, הוא הראוי לברככם, כי הוא בדרגה של לברך באהבה'.

בסיום משא המעמד על ידי המשגיח הגר"ח וואלקין, בירך חבר נשיאות הרשת הגרב"צ קוק את מאות התלמידים בברכת כהנים, ובסיומה בחן את התלמידים בגמרא ובמשנה, כשהרב קוק מציין כמה נפעם מידיעותיהם המרובות הן בסוגיות הגמרא והן בידיעת המשניות.

המעמד ננעל בברכת מרן שר התורה שהובאה על חתדב"נ רבי יצחק קולדצקי שהביא את ברכת חמיו; שיזכו כולם לראות שפע שמחה ונחת ולהצלחה בכל העניינים', כשהרב קולדצקי אף מוסיף, כי 'המפתח לכל ההצלחה הוא על ידי שמירת השבת, שהיא שומרת על עם ישראל'.
בסיום המעמד המרומם עברו מאות התלמידים להתברך באופן אישי מפי גדולי התורה, ומיד אחר כך התוועדו גדולי התורה חברי נשיאות שובו יחד עם הנהלת הרשת בשאילות העומדות על הפרק, כשבמהלך ישיבת הנשיאות הגיעו בוגרי שובו לקבל את ברכתם של גדולי התורה לפני תחילת זמן החורף.

השארת תגובה