הרב עמאר: "למנוע את חילול הכותל בהמוניכן"

"הנשים תתייצבנה בבוקר בענוות חן ובצניעות ובדרך ארץ, כנאה וכיאה לבנות ישראל הטהורות בנות מלכים. והמטרה היא כדי למנוע חילול הקודש, בעצם התפילה בכובד ראש בהשקט ובשלווה ובנחת"

הרב עמאר
הרב עמאר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רבה של ירושלים הרב שלמה עמאר פירסם קריאה לנשי ובנות ישראל להתייצב הבוקר יום ב' דראש חודש חשוון, לתפילת שחרית ברחבת הכותל המערבי, ובכך לדחוק את רגליהן של קבוצת "נשות הכותל" הפרובוקטיבית המתכננת גם היא תפילה במקום.

תחת הכותרת 'קריאה של מצווה', תוקף רבה של ירושלים את הארגון הפרובוקטיבי והמתריס וכותב, "הן בעוונותינו לא באנו אל המנוחה ואל הנחלה, וגם בבואנו ברנה לעיר קודשנו ותפארתנו, עיר הקודש והמקדש, אשר בימינו יחודש, עדיין רבו המפריעים והמתפרצים, ויש הני נשי דלא זכיין,שבאות בכל ר"ח לקנטר, ולחלל קדושת המקום בדרכיהם הלא אחראיים, השם יחזירם בתשובה שלמה לפניו".

בהמשך פונה הרב "לבנות ישראל הצנועות, שומרי משמרת ה' ומצוותיו בכל לבם, שתבואנה להתפלל תפילת שחרית בעזרת נשים שבכותל המערבי ביום רביעי ר"ח מר חשוון ברוב עם בשעה 6:45, ותתאספנה שם אל הרינה ואל התפילה, בענוות חן ובצניעות ובדרך ארץ, כנאה וכיאה לבנות ישראל הטהורות בנות מלכים. והמטרה היא כדי למנוע חילול הקודש, בעצם התפילה בכובד ראש בהשקט ובשלווה ובנחת".

את מכתבו מסיים הרב, "בברכת ראש חודש לישראל טוב ומבורך ויהיה ר"ח הזה סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשנו".

בתוך כך, גורמים תורניים שונים פנו אל רב הכותל בדרישה לאכוף את כללי הסדר במקום הקדוש, ולא לאפשר לקבוצת הנשים שימוש במגברים בעזרת הנשים: "לפי התקנות והנהלים בכותל, אין רשות להשתמש ברמקול או מדונות בעזרת הנשים בכותל, למרות הנ"ל במשך חודשים רבים נשות הפרובוקציה הרפורמיות משתמשות במדונות להגביר את קולן. הן מצפצפות על התקנות ומידי חודש מחדירות מדונות לרחבה. לצערנו כל הנ"ל תוך עצימת עין של קרן מורשת הכותל. יש לקיים את התקנות ולאסור את השימוש במדונות, ובמידה ונעשה בהן שימוש, יש להחרימן".

"נושא נוסף הוא האפליה הנוראה בשעת הבידוק בכניסה לרחבת הכותל: מאות נערות ונשים עומדות צפופות בתור לכניסה לכותל. כל אחת נבדקת בקפדנות. לעומת זאת, מגיעה קבוצה קטנה של נשות פרובוקציה, המתעלמות מהתור בצד הנשים, ולהן נותנים לעבור במסלול הגברים וללא בידוק. אין לנהוג איפה ואיפה. יש לקיים את הנוהל המקובל באירועים המוניים בכותל וכן יש לפתוח מעברים נוספים ללא בידוק".

השארת תגובה