המלמד הורשע: פגע ב-23 ילדים

תל אביב: לאחר שלוש וחצי שנות מעצר ודיונים, הורעש מלמד שתקף באכזריות 23 ילדים – התביעה לא וויתרה על סעיף אישום נוסף: התעללות בחתול

ילדים בכיתה
ילדים בכיתה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שלוש וחצי שנים לאחר התפוצצות הפרשה: בית המשפט המחוזי בתל אביב – בהרכב של השופט גלעד נויטל – הרשיע פה אחד, לאחר ניהול הוכחות, את אברהם רוזנפלד – מורה בתלמוד תורה בתל אביב בביצוע עבירות חמורות, התעללות ואלימות חמורה ב-18 קטינים בגילאי 7-8.

הנאשם הורשע בריבוי עבירות התעללות בקטין על ידי אחראי, תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת לחבלה ומעשים חמורים מתחת לגיל 16 בניגוד להסכמתו, ועבירה של התעללות בבעל חיים.

הנאשם זוכה מחמת הספק מעבירה של מעשה חמור במיוחד ובמקום עבירה נוספת של מעשה חמור במיוחד, הרשיע בית המשפט בעבירה של מעשה חמור.

על פי הכרעת הדין, הנאשם שימש כמורם ורבם של הקטינים ואחראי על בריאותם וחינוכם של שלומם בעת שהיו בני 7 שנים לערך ולמדו בכיתה ג’.

החל משנת 2003 ועד 2010 הפעיל הנאשם במספר רב של הזדמנויות ועל בסיס יומיומי ושיטתי אלימות פיזית ונפשית שאופיינה באכזריות, בהשפלה ובהטלת אימה תוך ניצול יחסי התלות והמרות בין הנאשם לתלמידים.

מעשים של הנאשם עולים כדי התעללות גופנית ונפשית בקטינים עקב הצטברותם, התמשכותם, חומרתם ואופיים.

כמו כן, במהלך התקופה, במספר הזדמנויות רב, בתלמוד תורה, התעלל הנאשם בקטינים, פיסית, נפשית ומעשים חמורים בכך שתקף אותם באופן יומיומי, וגרם להם לחבלות גופניות ונפשיות, ביצע בהם מעשים חמורים לצורך גירוי, סיפוק או ביזוי שאופיינו באכזריות, השפלה והטלת אימה, והכול תוך ניצול יחסי התלות והמרות בין הנאשם לתלמידיו הקטינים.

בנוסף הרשיע בית המשפט את הנאשם בכך שבמהלך שנת 2006 בכיתה, ולעיני קטינים ששהו בה באותה עת, התעלל בחתול אשר נכנס לכיתה, התאכזר וגרם סבל חמור לחתול , בכך שדחף את החתול מאדן החלון וגרם למותו.

בית המשפט קבע: “אני מקבל את ראיות התביעה ובהן העדויות המהימנות של עדי התביעה, לרבות ובעיקר עדותם המהימנה של התלמידים-המתלוננים, ודוחה את גירסתם הבלתי מהימנה של הנאשם ושל עדי ההגנה”, “אדגיש: זיכויו של הנאשם מהעבירות שפורטו לעיל, נובע מספק סביר שעולה מתוכן הדברים כפשוטם בעדויות הרלבנטיות כשלעצמן (וכן באישום 21 חסוי) ואינו גורע מאמינות עדי התביעה שהעידו באותם אישומים עדות מהימנה”.

בנוסף קבע בית המשפט : ..לכך יש להוסיף, את מערכת היחסים שבין הנאשם (רב ומורה) לתלמידיו – הילדים, קטינים בני כ-7 שנים בלבד, שבה מצויים פערים כוחות משמעתיים; הנאשם נמצא בעמדת כוח ומרות כלפיהם, כשתלמידים – הילדים אין כל יכולת להגן על עצמם מאלימותו הקשה, האכזרית והנמשכת, וממעשיו המגונים בהם, של הנאשם. מצבם של הילדים – המתלוננים היה רגיש ופגיע אפוא אף יותר, וההתעללות בהם מצדו של הנאשם, עוצמתית אף יותר”.

את התיק ניהלו עורכות הדין שלי קוטין ולבנת מלמד מפרקליטות מחוז תל אביב פלילי.

השארת תגובה