הערב: הילולת שמעון הצדיק

מערת שמעון הצדיק
מערת שמעון הצדיק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מערת הכהן הגדול משיירי כנסת הגדולה ראשון התנאים שמעון הצדיק זיע”א, שמנוחתו כבוד ידועה בשכונת נחלת שמעון (שי'ח ג'ראח) בירושלים, שוקקת בכל ימות השנה המוני מתפללים הפוקדים את המקום הקדוש בכל שעות היממה, אך השיא הוא כמובן ביום ההילולא כ"ט תשרי ער"ח חשון – יום ההילולא היחיד המוזכר מפורש בגמרא (יומא לט ע"ב) – שיחול מחר.

רבבות אנשים צפויים לפקוד את המערה, כאשר כמדי שנה בשנה זרם ההמונים גובר החל מערב יום ההילולא, ומתחיל במעמד ההדלקה הגדולה לכבוד התנא האלקי שמעון הצדיק זיע”א כנהוג זה שנות דור.

כמדי שנה מתארגנת ההילולא ע”י הנהלת המערה בראשות רבי משה דייטש, הממשיך במסורת אביו רבי יוסף אליהו דייטש זצ”ל מייסד מפעלי החסד "חסדי יוסף" ומי שקומם את המערה הקדושה והיה הרוח החיה להחיות המקום הקדוש הזה לפני למעלה מיובל שנים, פעילות קודש זו נמשכת עד היום ברציפות ע”י בנו ממשיך דרכו העומד בראשות הארגון להחזקת מערת שמעון הצדיק ומשקיע פעלים כבירים למען המוני בית ישראל הפוקדים את המקום הקדוש בכל שעות היממה בכל ימות השנה.

עם פרוס יום ההילולא, הערב מיד לאחרי תפלת ערבית אחרי השקיעה בשעה 5:00 יתקיים מעמד ההדלקה המרכזי ע"י המקובל רבי אביש ציינווירט ראש הכוללים במערת שמעון הצדיק ע"ה, יחד עם רבי משה דייטש בליווי כלי תזמורת ובהשתתפות קהל המונים.

לאחר מכן תחל סעודת ההילולא הגדולה באוהל הענק המוקם ע”י מוסדות "חסדי יוסף" ואגודת "מערת שמעון הצדיק" ע"ה, בראשות גדולי התורה והחסידות שליט"א.

במהלך סעודת ההילולא ינאמו ישאו דברי התעוררות וחיזוק לכבוד ההילולא קדישא, המשפיע רבי חיים שלום דייטש ראש כולל צמח צדק, בנו של מקומם המקום רבי יוסף אליהו דייטש זצ"ל, המקובל רבי אברהם אביש ציינווירט מחבר ספרי שו"ע האר"י וראש ישיבת המקובלים אנשי מעמד ומערת שמעון הצדיק ע"ה, המשפיע רבי אהרן טויסיג, והמקובל רבי יעקב עדס שישא דברים ויקיים מעמד קבלת עול מלכות שמים.

לאחר הסעודה הגדולה באוהל הענק תמשיך פעילות רציפה של הכנסת האורחים באוהל, שתימשך בעז"ה לאורך כל ליל ההילולא ויומו, הן באוהל הגדול לגברים והן במקביל באוהל המיוחד לעזרת הנשים, כאשר אלפי הנוהרים למקום, אנשים נשים וטף, יכובדו במזון ומשקה להחיות נפשות כל חי.

הוצאות הסעודה הגדולה והכנסת האורחים לרבבות המתפללים, מתאפשר מנדבת לבם של יהודים יקרים החפצים להשתתף בהוצאות ההילולא של התנא הקדוש ולזכות לברכות וישועות בזכותו הגדולה.

מידי שנה בשנה שומעים על ישועות גדולות בכל התחומים שנתברכו התורמים ונפקדו בזכות בעל ההילולא הקדוש ראש התנאים זכותו תגן עלינו.

ביום ההילולא בשעה 1 בצהרים ישתתפו אלפי באי ההילולא קדישא במעמד המיוחד של אמירת כל ספר התהלים ברוב עם בצוותא ביחד עם רבני הכולל המפורסם הקיים במקום זה שלשים שנה ברציפות, האומרים מדי יום ביומו את כל ספר התהלים במערה הקדושה של הכהן הגדול אשר ארבעים שנה הזכיר שם המפורש בקדושה ובטהרה בקודש הקדשים שמעון הצדיק עליו השלום.

לאחר אמירת התהלים תמשיך שמחת ההילולא ברחבת הציון ובחצר המערה הקדושה כאשר המוני עמך בית ישראל מכל גווני הקשת יחגגו עם ילדי החלאקה "חתני השמחה" – שכידוע שמעון הצדיק ע"ה רומם את הנזירות ותגלחת השערות לכבוד ה' (גמ' נדרים דף ט) – לכבוד התנא הקדוש בתופים ובמחולות בשיר ובכלי זמר כפי שהונהג בירושלים מימות קדם.

השארת תגובה