הכירו 'הפורום העסקי' של ויזנ'יץ באלעד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

עשרות בעלי עסקים, אנשי מעש וחזון חדורי שאיפה ומטרה, התכנסו לכנס ייסוד הפורום העסקי 'בחכמה יבנה', שנוסד בכדי לבסס ולהרחיב את פעילות רשת מוסדות התורה החינוך והחסד ויז'ניץ אלעד.

את הכנס שנקרא בשם 'וצמיחת קרן' פתח והנחה העסקן הרב ברוך שטרן הי"ו מנהל מרחב מכבי בבני ברק. בדבריו תיאר את ההתפתחות הנפלאה מאז ועד היום במוסדות ויז'ניץ באלעד, ועל הצורך בהירתמות בעלי קשרים ועסקים להביא להמשך הצמיחה והשגשוג. הוא העלה זיכרונות מתפקידו הקודם כמנהל "הלשכה לפניות הציבור" של הרב כץ, אשר במסגרת זו מסייעים למאות פניות במהלך השנה למען הציבור שלא על מנת לקבל פרס, כאשר במחשבה נכונה ניתן למנף גם את העשייה הזאת למען המשך ביסוס המוסדות הקדושים.

את המצב הפיננסי של העמותות המפעילות את המוסדות הציג רו"ח המוסדות מר גלבוע וייספיש ממשרד 'רו"ח בן דוד שלווי קופ' בירושלים. תוך הקרנת מצגת מושקעת היטיב לשקף את המצב הקיים מזווית מבטו המקצועית כמלווה של פעילות המוסדות. בדבריו התמקד על תכניות הבינוי והפיתוח, תוך השקעה שהכול יהיה ברמה גבוהה כנאה וכיאה למוסדות חינוך, וגם על תכנית ההבראה שבאה בעקבות ההשקעה הגדולה. הוא הביע את תקוותו שציבור חסידי ויז'ניץ תושבי העיר יעמדו לימין הנהלת המוסדות, שמתמסרים באופן מיוחד לתגבר את התרומות למוסדות החינוך ואף מצליחים בהיקפים גבוהים.

בקשב רב נשמעו דברי הנהלת המוסדות שהועברו ע"י מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו שהודה למשתתפים על השתתפותם בכנס, ואמר כי בעצם השתתפותם הם מכריזים 'הנני', והם מביעים כי הם מתייצבים מתוך רצון להיות שותפים לפעילות המסועפת של המוסדות. הרב כץ פרס בפני הנוכחים את תכניות העתיד של הנהלת המוסדות, ואת המיזמים המיוחדים והמגוונים הנעשים במערכת המוסדות. הוא אף העלה את נושא 'צאו והתפרנסו זה מזה' כשחברי קהילה אמורים להעדיף לקנות אצל עסקים מתוך הקהילה.

האורח החשוב מייסד קריות החרדיות בטבריה בהר יונה הנגיד הרב מנחם מנדל רייך הי"ו מקרית הבעש"ט בפ"ת, התחיל את נאומו בסיפור על כולל אברכים בקריה חרדית שנהגו לצאת למגבית בחו"ל מידי שנה, ולאחר שפנו לתושבים השכנים ויידעו אותם על פעילות הכולל, הצליחו לרתום אותם לעמוד לימין הכולל על אף שאינם מאותה הקהילה, ובסופו של דבר הם אף הצליחו להביא לכך שהתייתר הצורך בהמשך המגביות בחו"ל. כן סיפר על שכונה חדשה בה היה נדרש הקמת בית כנסת וכל ההוצאות מומנו מתרומות של אנשי מקצוע עסקים מהשכונות בעיר. בנוסף הפליא מאוד את ההתפתחות המדהימה של ויז'ניץ אלעד.

בהמשך הערב התקיים זיץ מיוחד לרגל יומא דהילולא של מרנא הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע ולקראת יומא דהילולא של מרנא הרה"ק בעל ה"צמח צדיק" זי"ע בראשות המשפיע הרה"ח אפרים לרנר שליט"א מחשובי המשפיעים בחצר הקודש ויז'ניץ, אשר ריתק את המשתתפים בעובדות קודש מבעלי ההילולא ומצדיקי אמת זי"ע בחשיבות התמיכה למען תורה, חינוך וחסד, ועל התועלת שהדבר מביא לתורם ולבני משפחתו, מלבד הקרן הקיימת לעולם הבא.

גם העסקן הרב משה אריה ליבוביץ שליט"א מיקירי בני הקהילות באלעד נשא מדברותיו בעת ה'זיץ' והרחיב במשמעות ומהות המילים 'צמיחת קרן', ועל התועלת ש'קרן' מביא למי שמשקיע בקרן. הוא חידד שנתינת הלב אינה לאיש או למוסד, אלא לאלפי תלמידים שמתחנכים ועשרות המיזמים החינוכיים שהשפעתם הם לדורות ולנו הזכות וההזדמנות לקחת חלק ושותפות.

בברכת המזון התכבד אחד מוותיקי התורמים במאור פנים הרב בערל כהנא הי"ו. האירוע אורגן בצורה נפלאה ע"י צוות משרד המוסדות, הרב יהודה כהנא הי"ו, הר"ר יואל דסקל הי"ו והר"ר משה יעקב ווייס הי"ו שזכו לשבחים רבים על עשייתם המרובה בכל השנה ובפרט בהכנת ערב זה.

השארת תגובה