שידור חי: 'נעילת החג' בישיבת פוניבז'

עם צאת החג, החלו בישיבת פוניבז' ב'טיש' נעילת החג בראשות ראשי הישיבה כשמסביבם מאות התלמידים משוררים ומרקדים בעוז בבחינת 'קשה עלי פרידתכם'

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

השארת תגובה