גלריה: חודש תשרי בויז'ניץ

אמירת תשליך בפארק הלאומי ברמת גן • כיסוי הדם • שולחן הטהור ערב יום הקדוש • מעריב קידוש לבנה והבדלה לאורחים מחו"ל מוצאי יום הקדוש • שולחן הטהור מוצאי יום הקדוש

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה