מַיִם בְּשָׂשׂוֹן: היכן רוקדים הערב?

פרויקט מיוחד: שמחות בית השואבה והקפות שניות בחול המועד סוכות תש"פ בהיכלי הישיבות ובחצרות האדמו"רים – המדריך המלא

שמחת בית השואבה בבאר התורה, צילום יעקב לדרמן (13)
שמחת בית השואבה בבאר התורה, צילום יעקב לדרמן (13)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יום שני, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות

 

שמחת בית השואבה המרכזית באשדוד בקרית אברמסקי עם תזמורתו המורחבת של המעבד ישראל סוסנה והזמרים קובי גרינבוים ויוסי ברגר וזמר אורח מגדולי הזמר בהפתעה.

ישיבת 'עטרת שלמה' במודיעין עילית, עם הקלידן איציק אייזנשטט ובעל המנגן ישראל קלצקין.

ישיבת הגר"ש פינקל בשכונת רמות בירושלים בליווי תזמורת מורחבת.

ישיבת 'אבן האזל באלעד, עם הזמר והקלידן מוישי לוין.

בית הכנסת 'חזון איש' ברחוב זולטי 5 שכונת רמת שלמה ירושלים, עם הזמר אלי מילר והקלידן חיים ריינר.

בבית הכנסת המרכזי מצפה רמות ברחוב יעקב אלעזר בירושלים, עם הזמר שמואל בלוך והקלידן נח שקולניק.

ישיבת ההסדר בכפר המכבייה ברמת גן, עם עמי כהן ותזמורתו והזמר שלמה כהן.

בביהמ"ד יוצאי חברון בבנין בית הכנסת הגדול בב"ב, עם הקלידן צבי לוקר והזמר מוישי ניילנדר.

ישיבת 'אהל תורה' לצעירים ברמות ג' ירושלים, עם הקלידן יוחנן אורי והזמר אברהם משה ברדוגו.

חניכי בני הישיבות בני תורה בשכונת רמת שלמה ירושלים, עם הקלידן ברי הירשמן והזמר דודי הרשקופ.

ישיבה לצעירים 'אור שמואל' בירושלים, עם הרשי הרטמן ותזמורתו, והזמר איציק שפריי.

באולמי 'הינומה' בבאר שבע, עם תזמורת המנגנים, והזמרים נמואל הרוש ורפאל מלול.

ישיבת 'משכן שלמה' בירושלים, עם שלום ברנהולץ ותזמורתו.

בבית הכנסת 'בית בגנו' ברחוב גוטליב 6 בני ברק, עם המלחין ובעל הרגש הרב הלל פלאי.

בשכונת גבעת זאב ברח' התאנה 5 עם אמן הקלידים לייבלה ליפסקר והזמר קובי ברומר.

בבמה המרכזית חב"ד רחובות ברחבת מגרש הספורט ברחוב הלחי פינת ירושלים, עם אמן הקלידים משה אברהם בהשתתפות הזמר אבי אילסון.

בביהמ"ד אלקבץ ברח' צהל 3 בצפת, עם הזמר והמעבד שלמה ברונר ותזמורתו המורחבת.

ישיבת חברון לצעירים ברחוב הפסגה 5 בית וגן ירושלים, עם הזמר מוישי וייס והקלידן שרוליק דייטל.

ישיבת 'נתיבות התורה' אלעד, עם הזמר והקלדין אברמי מארוקו.

ביהכנ"ס 'נצח ישראל' (וינטר) בשכונת נווה יעקב בירושלים, עם הזמר משה בל ותזמורתו המורחבת של אבי דויטש.

בית הכנסת יוצאי ישיבת אורחות תורה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, עם הזמר והקלידן דודי ביטרמן.

קהילת 'שומרי שבת' ברחוב רמב"ם 28 בבני ברק, עם הקלידן בני ורדי.

בית הכנסת חניכי הישיבות חברון הדר גנים פתח תקווה, עם הקלידן והזמר מוטי גלזר.

ישיבת גרודנא באר יעקב, עם הקלידן אושי לנדסמן והזמר מוטי גולדמן.

ישיבת 'משכן התורה' ברחוב הלפרין בבני ברק, עם הקלידן והזמר אברימי גולדשטיין.

ישיבת 'בית דוד' ברחוב בן זכאי בני ברק, עם כוכב הזמר נחמן גולדברג בליווי הקלידן יענקי דרט.

ישיבת 'משך חכמה' ברחוב חפץ חיים בבני ברק, עם יוסי מייזליש ותזמורתו.

ישיבה לצעירים 'שערי חכמה' ברחוב יצחק נפחא בבני ברק, עם הקלידן יוסף הרמן.

ישיבת 'נחלת שמואל' ברחוב הגר"א 4, נתניה, עם הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק.

ישיבת 'כנסת יונה' בגבעת שאול ירושלים, עם הזמר חזקי טאלר והקלידן פסח באגד.

ישיבת 'אוצר התורה' בירושלים, עם קובי וינר ותזמורתו יחד עם הזמר איציק כהן.

ישיבת 'מלכות התורה' במודיעין עילית, עם מוטי לייכטר והקלידן רפי שטיין.

ישיבת 'שערי תבונה' הקטנה בבני ברק, עם הזמר שלמה גובי והקלידן הרשי סגל.

בביהכ"נ המרכזי בשכונת חפציבה בבית שמש, עם הזמר יוסי לייפער והקלידן מוישי ברנדמרק.

ישיבת 'דעת תורה' באשדוד ברחוב רבי יוחנן בן זכאי 7, עם הזמר שלמה אשר ותזמורתו.

חצר הקודש אוז'רוב: בבית המדרש ברחוב חזון איש פינת רחוב נחמיה בבני-ברק, שמחת בית השואבה במוצאי יו"ט ראשון בשעה 9:30, בליל הושענא רבה אמירת תהלים בציבור בשעה 10:30, טיש 'נעילת החג' במוצאי שמחת תורה לאחר מנחה, ולאחר מכן הקפות שניות.

בחצר הקודש אשלג: במוצאי יו"ט הראשון יערוך האדמו"ר טיש לרגל אושפיזא דיצחק, בשעה 8:30 בערב, ובמוצאי שמחת תורה תתקיים מעמד הקפות שניות לאחר תפילת מעריב בבית המדרש אשלג ברחוב אבן עזרא 4 בב"ב.

בחצר הקודש ביאלא פשיסחא: במוצאי יו"ט ראשון אושפיזין דיצחק תתקיים שמחת בית השואבה לכבוד האושפיזין של האדמו"ר בסוכת בית המדרש. ביום חמישי בלילה ליל ד' דחול המועד יום ההילולא של אבי השושלת לבית ביאלא פשיסחא, יערוך האדמו"ר טיש הילולא מרכזי בסוכת בית המדרש, ולאחר מכן תתקיים שמחת בית השואבה בליווי תזמורת.

בחצר הקודש ביטשקוב: האדמו"ר יערוך הבדלה במוצאי יום טוב בשעה 21:30, לאחר מכן טיש אושפיזין ושמחת בית השואבה בליווי תזמורת, בליל הושענה רבה קריאת משנה תורה ולאחר מכן טיש, הקפות שניות בשעה 20:30 בליווי תזמורת.

גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס: מוצאי יו"ט הראשון מעמד שמחת בית השואבה בביהמ"ד גאלאנטא רחוב בית ישראל בשעה 9:30 בערב.

בחצר הקודש דעעש ב"ב: האדמו"ר מדעעש יערוך את שולחנו במוצאי יום טוב ראשון לרגל אושפיזין דיצחק, בסוכת בית המדרש ברחוב רבי טרפון 3 בבני-ברק, ולאחר מכן שמחת בית השואבה. במוצאי שמח"ת הקפות שניות לאחר תפילת מעריב.

בחצר הקודש זוטשקא: שמחת בית השאובה במוצאי יו"ט ראשון לכבוד אושפיזא דיצחק אבינו בשעה 8:30 בערב בסוכה שבסמוך לבית מדרש ברחוב באר מים חיים בב"ב.

בחצר הקודש זוטשקא ירושלים: שמחת בית השאובה במוצאי יו"ט ראשון לכבוד אושפיזא דיצחק רבינו בשעה 8:30 בערב בסוכה בסמוך לבית מדרש ברח' כי טוב 7 בירושלים.

בחצר הקודש חוג חתם סופר: שמחת בית השואבה המרכזית אצל האדמו"ר וגאב"ד 'חוג' הרה"צ רבי יוסף מאיר אלטמן יתקיים במוצאי החג הראשון ליל אושפיזין הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל גאב"ד ומייסד הקהילה בשעה 9 ורבע בערב בסוכה בחצר ביהמ"ד ברחוב אדמו"רי אלכסנדר בב"ב.‏

בחצר חסידות מישקולץ: יערך שמחת בית השואבה במוצאי החג הראשון ברחבה ברח' סלנט בפתח תקוה.

בחצר הקודש משכונת הרועים: בבית המדרש ברח' מאה שערים 57 בירושלים. במוצאי החג הראשון נעילת החג.

בחצר הקודש נדבורנה באניא: במוצאי יו"ט ראשון בבית המדרש בשכונת הבוכרים ברחוב דוד בעיר.

בחצר הקודש נדבורנה ירושלים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יערוך את שמחת בית השואבה במוצאי יום טוב ראשון לרגל אושפיזין דיצחק, בסוכה הסמוכה לבית המדרש ברחוב עזרא בירושלים.

בחצר הקודש נדבורנה צפת: בראשות האדמו"ר, טיש ושמחת בית השואבה בהשתתפות רבני ועסקני העיר, במוצאי החג הראשון של סוכות.

בחצר הקודש ספינקא בני ברק: תתקיים שמחת בית השואבה בשילוב טיש יארצייט ה-42 שנים של האדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא זיע"א, בראשות בנו האדמו"ר, במוצאי יו"ט ראשון דסוכות בשעה 8:45 בערב, בסוכת בית המדרש 'אהל נחמן' ספינקא ברחוב יהושע 9 בבני ברק.

בחצר הקודש ספינקא גני-גד: במוצאי יו"ט ראשון טיש אושפיזין דיצחק, בסוכה שעל ידי בית המדרש ברחוב גני גד 2 בבני ברק.

בחצר שומרי אמונים קרית גת: טיש שמחת בית השואבה במוצאי יום טוב ראשון בסוכת האדמו"ר ברחוב בית יוסף בקרית גת.

תודת המערכת למפיק האירועים ואיש היח"צ יוסי פרנקל ממשרד ההפקות פרנקל &בינדר, על סיועם בהבאת הנתונים.

השארת תגובה