מסדירים: מפעל הבטון בגוש עציון

בעקבות עתירת הפורום לישראל ירוקה נגד מפעל הבטון הלא חוקי והמזהם אום סלמונה בגוש עציון, החל המפעל בתהליכי הסדרה והשגת האישורים הנדרשים. ביהמ"ש העליון אף פסק על המדינה ועל המפעל לשלם הוצאות

מפעל בטון
מפעל בטון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בעקבות עתירת 'הפורום לישראל ירוקה' נגד מפעל הבטון הלא חוקי והמזהם 'אום סלמונה' בגוש עציון, החל המפעל בהליכי הסדרה והשגת האישורים הנדרשים. ביהמ"ש העליון פסק כי על המפעל ועל המדינה לשלם ל'פורום' את הוצאות המשפט, העומדות על סך 20,000 ₪.

מדובר במפעל בטון לא חוקי הנמצא באזור תעשייה מזרחית לאפרת, בגוש עציון. עקב היותו לא חוקי פעל המפעל ללא התחשבות בסביבה וגרם לפגיעה חמורה בחי, בצומח ובתושבי האזור. הפורום לישראל ירוקה פנה למנהל האזרחי האחראי על האכיפה בשטחי C בהם נמצא המפעל, אולם לא התרחש שינוי.

בחודש אפריל 2017 הגיש הפורום יחד עם בי"ס שדה כפר עציון ו15 מתושבי האזור עתירה לבג"ץ נגד המפעל, בבקשה להסדירו ולמנוע פגיעה בסביבה, או לסוגרו. במשך השנתיים שחלפו החל המפעל לחתור לקבלת האישורים הנדרשים, הכוללים גם אישורים של המשרד להגנת הסביבה.

לאור הצלחת העתירה והתחלת פיקוח גופי המדינה על המפעל, המליץ ביהמ"ש העליון למשוך את העתירה. ביהמ"ש פסק כי על המדינה והמפעל לשלם לפורום לישראל ירוקה את הוצאות המשפט על סך 20,000 ₪, זאת בזכות תרומתו של הפורום להעלאת הנושא על סדר היום וקידום ההסדרה.

עו"ד צור פלק מנהל המחלקה המשפטית של הפורום לישראל ירוקה מסר "הפורום מברך על ההתקדמות הרבה שהייתה בהליך הסדרת המפעל ובצמצום הפגיעה בסביבה באזור. הפורום ימשיך לעקוב אחר פעולות המפעל והמנהל האזרחי ובמידת הצורך יגיש עתירה חדשה. אנו שמחים לראות שגם ביהמ"ש העליון השכיל לראות את התרומה הגדולה של הפורום לישראל ירוקה, והביא זאת לידי ביטוי בפסיקת הוצאות משפט, שאינן סמליות".

עו"ד אפרים מן אשר ייצג את הפורום לישראל ירוקה והעותרים הנוספים מסר "לאור העתירה שהגשנו המפעל והמדינה קיבלו על עצמם לעשות את כל הפעולות הנדרשות על מנת להסדיר את המפעל. בעקבות פעולותיהם ביהמ"ש העליון המליץ למשוך את העתירה בשלב הזה – היות ונראה שהם מתעתדים להסדיר את כל הנדרש. ביהמ"ש העליון הביא לידי ביטוי את חשיבות העתירה בכך שפסק הוצאות משפט לטובת הפורום, כך שברור לכל שמדובר בעתירה בעניין חשוב ונכון. בעקבות הפעולות לתיקון המצב הסכמנו בברכה למשוך את העתירה".

השארת תגובה