הרב שטיינמן במסע חיזוק

הרב שטיינמן
הרב שטיינמן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מסע חיזוק והתעוררות מיוחד לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, החל השבוע ברשת הכוללים בעיר פתח תקוה לקראת הימים הנוראים, כאשר את המשא המרכזי נשא רבי שרגא נח שטיינמן בכולל "רינה של תורה בביהמ"ד 'בית אהרן' בפתח תקווה.

מסע החיזוק החל בהיכל הכולל המרכזי בביהמ"ד 'בית אהרן' בפתח תקווה, שם התאספו עשרות לומדים ואוהבי תורה השוקדים על תלמודם בעיון מדי לילה בהיכל הכולל המרכזי 'רינת יעקב' בעיר בראשות גדולי רבני העיר שליט"א לשמוע דברי חיזוק וכיבושין מפי חדב"נ ראש ישיבת ארחות תורה רבי שרגא שטינמן.

ראש הישיבה שליט"א רומם וחיזק את האברכים בדברי הכנה מרוממים לימים הנוראים, ונשא דברי חיזוק לרגל הרחבת הכולל והריבוי המבורך בספסלי בית המדרש שע"י "רינה של תורה" עם הביקוש הגובר בקרב עמלי תורה המסולאים בפז המבקשים להוסיף ולהתעלות בלימודם בשעות הערב, ואמר כי "כולם מטכסים עצות באלול איך להתקרב להקב"ה איך להיות במצב של אני לדודי ודודי לי, כשנמצאים בתוך ציבור, אזי הלימוד ברציפות זו העצה הכי טובה לזכות בדין. ללמוד ללא שום דברים בטלים, ככה משפיעים גם על כל הסביבה ככה מתקרבים להקב"ה".

הגרש"נ הוסיף ואמר כי "אמנם ברוך השם בכוללי רינה של תורה לומדים ברציפות כל השנה אבל באלול צריך להתחזק עוד יותר. בואו נכריז שנקבל כעת כולנו להתחזק בתורה ובתפילה ובס"ד יעמוד לנו לזכות להיכתב בכתיבה וחתימה טובה".

לציבור האברכים החשוב הצטרף קהל גדול מכל רחבי העיר שהגיעו לשמוע את דבריו של ראש הישיבה ביניהם בלטו רבנים חשובים האדמו"ר מבערגסאז, רבי בן ציון רוזנברג רב מרכז העיר ורבי פנחס זוננפלד. המשתתפים הרבים יצאו מהמעמד המחזק ברגשי התעלות ובקבלה להוסיף ולהתחזק בלימוד ובתפילה, להגדיל תורה ולהאדירה.

השארת תגובה