יהדות התורה: "נשקול ערעור על המנדט"

במפלגת יהדות התורה בוחנים כיצד לנהוג לנוכח החלטת ועדת הבחירות לגרוע את המנדט השמיני מיהדות התורה לטובת הליכוד ואף שוקלים לערער בענין לבית המשפט

מסיבת הניצחון של יהדות התורה צילום משה גולדשטיין (13)
מסיבת הניצחון של יהדות התורה צילום משה גולדשטיין (13)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בסיעת יהדות התורה מגיבים להחלטת ועדת הבחירות לגרוע ממנה את המנדט השמיני לטובת מפלגת 'הליכוד' ושוקלים לערער בענין לבית המשפט.

בהודעה שפרסמה הסיעה נכתב, כי "סיעת יהדות התורה סבורה כי המנדט השמיני עפ"י הנתונים שברשותה מגיע לה ועל כן היא שוקלת להגיש ערעור על תוצאות הבחירות".

במפלגה מצטטים את דבריו של יו"ר ועדת הבחירות השופט מלצר שכותב לקראת סיום דבריו בתצהיר הסיכום של הוועדה, אודות ההחלטה בענין הכללת קלפיות שונות בתוצאות הבחירות: "הקלפיות המפורטות בהחלטתי זו הן הקלפיות שהובאו בפני עד המועד האחרון לעריכת הסידורים המינהליים לצורך עמידה בהוראות סעיף 11 לחוק היסוד הנ"ל. עם פרסום התוצאות הסופיות, תקום הועדה מכיסאה, והסמכות לתקן את התוצאות לא תהיה עוד בידה. זהו סד הזמנים שהציב המחוקק, וממנו אין בידי לסטות. עם זאת, ככל שיתגלו לאחר מכן טעויות שיש בהן כדי לשנות עוד את תוצאות הבחירות שיפורסמו, או שיתבררו חס וחלילה מעשים פליליים נוספים לכאורה – בדין יש פתרונות אף לכך".

כלומר, ההחלטה שהתקבלה בסד זמנים קצר, פער הקולות המזערי והעובדה שיש חסר בנתונים חשובים כדי לקבוע את תוצאות הבחירות, מביאה אותנו לשקול את הגשת הערעור כאמור.

אנו תקוה כי בעקבותיו תתברר האמת ונקבל את המנדט השמיני. נכתב בהודעה.

השארת תגובה