עתירה לבג"ץ נגד מינוי אלין אלול

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד נציב שירות המדינה בדרישה כי יפעיל סמכותו לביטול מינויה של אלין אלול לתפקיד ראש המינהל לסיוע בתי המשפט ותקון במשרד הרווחה, ולפתיחה בבדיקת המינוי עצמו

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הרקע לעתירה: ראש המינהל לסיוע בתי המשפט ותקון במשרד הרווחה, התפקיד אותו ממלאת הגברת אלין אלול, הינו תפקיד רגיש וחשוב ביותר. הנושא במשרה זאת אחראי באופן ישיר על חייהם ורווחתם של אלפי נערות ונערים המגיעים משכבות אוכלוסייה קשות יום, ומופקד על מאות רבות של עובדים ותקציבי ענק. על כן מצופה שמי שייבחר לתפקיד זה יהיה מוכשר, מקצועי ומנוסה, עובד ציבור בעל ניסיון עשיר ובעל עבר משמעתי ללא רבב. ב-6.5.2019 פורסם דו"ח מבקר המדינה שכלל לא פחות מפרק שלם לפגמים שנפלו בהתנהלותה של אלול כעובדת ציבור – הן בטרם נתמנתה למנכ"לית והן במסגרת הליך מינויה. על פי הדו"ח, נגד אלול התנהלו שלושה תיקי משמעת בין השנים 2012-2016, שניים מהם הסתיימו בנקיטת סנקציות משמעתיות.

מתוך העתירה: עוד על פי הדו"ח, ב-7.12.15 פרסם אגף המכרזים מכרז פנימי לתפקיד "סמנכ"ל בכיר", אליו ניגשו שתי עובדות בכירות במשרד הרווחה. ועדת המכרזים החליטה פה אחד שלא לבחור מי מהמועמדות, בשל אי-עמידה בדרישות ניסיון ניהולי. ב-17.5.16 פרסם אגף המכרזים מכרז פומבי לאותו התפקיד, אליו הגישה אלול מועמדות. ערב קודם להתכנסותה של ועדת הבוחנים שליוותה את המכרז, כתב מנכ"ל המשרד, ששימש חבר הוועדה, הודעת דוא"ל לאלול בה הביע את כוונתו הברורה לקדם את מינויה, עוד טרם התכנסה הוועדה. בבדיקת מבקר המדינה נמצא כי בגיליון הציונים שמילא נציג הציבור בוועדה, צוין ליד שמה של אלול "מומלצת מאוד ע"י המנכ"ל". בתגובה לטיוטת הדו"ח ציין אותו חבר ועדה כי הוא "זוכר מעורבות יתר של המנכ"ל בבחירת העובדת". המכרז הפומבי הסתיים בזכייתה של אלול. עם פרסום החלטת הוועדה, הוגשו לאגף המכרזים בנציבות השגות על תוצאות המכרז שעוררו את השאלה האם השכלתה של אלול וניסיונה הניהולי עומדים בתנאי הסף, וכן העלו לדיון את עברה המשמעתי ומשמעותו לעניין כשירותה לתפקיד הבכיר.

אלול מונתה לתפקידה במכרז לא תקין, כשחבר ועדת הבוחנים, מנכ"ל המשרד, החליט עוד קודם להתכנסות הועדה לקדם את מינויה, ופעל על מנת לשכנע את יתר חברי הועדה לתמוך במועמדותה. אף כשנעשה ניסיון להפעיל את מנגנוני הבקרה בהליך ההשגה שהוגש לנציבות – הייתה זו חבלה מכוונת מצד אלול וקפלן שמנעה בירור של נסיבות המינוי. בנוסף, בשנתיים שחלפו מאז מינויה, הלכו והצטברו דיווחים על פגמים משמעותיים בהתנהלותה המקצועית של אלול, המטילים ספק של ממש בנוגע לכשירותה המקצועית בתפקיד.

התנועה פנתה לנציב שירות המדינה בדרישה כי יפתח בהליך בדיקה של המינוי, ולאור הממצאים ישקול הפעלת סמכותו לבטל את המינוי לאור הפגמים המצויים בו. אך פניותינו הרבות נתקלו בהתעלמות מוחלטת. בשל כך, עתרה התנועה לבג"ץ בדרישה כי יחייב את נציב שירות המדינה להפעיל את סמכותו בנושא.

השארת תגובה