הדסה: חגים וזמנים כהלכתם

לקראת הימים הנוראים והחגים השלימו ב'הדסה' את ההכנות לימים הנוראים ולחגים בפיקוחו ובהנחייתו של רב המרכז הרפואי הרב משה קליין

הרב משה קליין
הרב משה קליין
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במרכז הרפואי 'הדסה' נשלמות בפיקוחו של רב המרכז הרפואי הרב משה קליין, ההכנות לקראת תקופת הימים הנוראים והחגים. הצוותים הרפואיים קיבלו את ההנחיות בנושאי רפואה והלכה ומתן מענה מקצועי לשומרי המצוות בימים הנוראים ובחג הסוכות. הן בכל הקשור לשאלות הנוגעות לצום ביום כיפור ולשחרור מטופלים שהגיעו במהלך ימי החג לקבלת טיפול במרכז לרפואה דחופה. הצוותים הלוגיסטיים הונחו לגבי האופן המיטבי  שבו יתאפשר למאושפזים ומלוויהם לחוש את שמחת החג להתפלל את התפילות ולסעוד את סעודות החג.

במסגרת ההכנות הלוגיסטיות, נשלמות ההכנות לקראת אספקת של ארוחת החג במהלך ימי ראש השנה, הכוללות סעודות חג עשירות ומכובדות עם הסימנים אותם נוהגים לאכול בקהילות ישראל השונות.

הצוותים הרפואיים ב'הדסה עין כרם' ו'בהדסה הר הצופים' ערוכים לאפשרות של עומס במחלקות כמו מחלקת יולדות בימי ראש השנה. בהנחיית רב בית החולים הרב משה קליין, ניתנו הנחיות לנכרים שיהיו זמינים למתן מענה ליולדות ומלוויהם שעל פי ניסיון העבר צפויים להגיע למרכז הרפואי במהלך החג עצמו.

בבתי הכנסת שבבתי החולים נערכים לסדר מקומות ישיבה לכל מאות המתפללים- בעלי התפילות הינם אנשים יראי שמים גדולים. בעלי התקיעה, הינם מפורסמים בעלי שם להם ניסיון של שנים ודעת חכמים נוחה מהם. יערכו שני מניינים מרכזיים האחד כמנהג האשכנזים והשני כמנהג הספרדים. בעלי תקיעה יתקעו בשני הימים בשני בתי החולים בכל המחלקות, בכדי לזכות את החפצים בכך.

לקראת יום הכיפורים נערכים בלשכתו של הרב קליין לתת מענה בענייני הלכה ורפואה למאושפזים בבית החולים שמבקשים לדעת האם הם יכולים לצום ובאלו תנאים. במסגרת המענה הטלפוני החדש יהיה ניתן לקבל מידע כולל על כל הנושאים הקשורים לצום יום הכיפורים כולל קבלת ערכות לשתיית שיעורים לאלו הזקוקים לכך. לפני הצום תערך סעודה מפסקת גדולה. לאורם היום יתקיימו תפילות באווירה ובנוסח של יום הכיפורים. בסיום הצום יחולקו מיני מזונות לחולים ולמלוויהם.

לקראת חג סוכות נבנתה סוכה ענקית בגודל של 150 מ"ר, פרי תרומתו של הנדיב הרב מוטי זונפלד, לע"נ ביתו דניאלי ע"ה. הסוכה תישא את שמה ותקרא 'סוכת דניאלי' את הסוכה יעטרו תמונותיהם של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות כיאה לסוכת שלום.  במהלך החג יעמדו לרשות המאושפזים ארבעת המינים אותם יוכלו ליטול במתנה על מנת להחזיר, כדי שיוכלו לצאת ידי חובת ד' מינים.

ביום שמחת תורה צפויים להגיע למרכז הרפואי עשרות בני ישיבות, אשר ישמחו בשמחת התורה ביחד עם החולים ומלוויהם וישתפו אותם בשמחה הגדולה לכבודה של תורה. ההקפות בהשתתפות בני הישיבות יתקיימו בבית הכנסת שאגל ב'הדסה עין כרם'.

רב המרכז הרפואי הדסה הרב משה קליין: "המרכז הרפואי ערוך ומוכן לקראת הימים הנוראים וימי חג סוכות. זכות גדולה נפלה בחלקינו להקים סוכת שלום במרכז הרפואי, בזכות ידידינו הרב מוטי זונפלד הי"ו שבחר להנציח את ביתו דניאלי באופן הראוי ביותר בסוכת שלום שבה יתאחדו כל גדולי הדורות כולם. כל המאושפזים שיאלצו לשהות במרכז הרפואי במהלך ימי החג ומלוויהם יזכו לתנאי אירוח מעולים בהקפדה כל כללי ודקדוקי ההלכה כפי הוראות גדולי ישראל זיע"א ושליט"א, אשר הנחו ומנחים את דרכו של המרכז הרפואי בימי חול ובשבתות ובמועדים. אני תפלה שנזכה שבימים אלו רופאי המרכז הרפואי יעסקו רק בלידות ובמקרים משמחים. ותחל עלינו ועל כל בית ישראל שנה של שמחה ואושר' .

במרכז הרפואי 'הדסה' מציינים כי לרשות ציבור שומרי המצוות עומד קו המידע החדש, שבו מידע כל הצרכים של שומרי התורה בימי חול ובשבתות ובמועדים. כמו כן ניתן דרך קו המידע לקבל מענה בלשכתו של רב המרכז הרפואי הרב קליין. מספר הטלפון של קו והמידע- 02-6777699

השארת תגובה