למכירה: כרטיסי ברכה מהרבי מליובאוויטש

הרבי מליובאוויטש
הרבי מליובאוויטש
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

"ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות". מכתבי ברכה לשנה טובה מהאדמו"ר מליובאוויטש אל הרב שמואל הומינר.

אוסף [7] מכתבי ברכה לשנה טובה מאת האדמו"ר מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, חתומים בכתב יד קודשו. אשר נשלחו אל הרב שמואל הומינר.

המכתבים המרגשים מוצעים כעת למכירה בבית המכירות צולמנ'ס בירושלים ביום שלישי השבוע בשעה 19.00 בערב

כנסו

במכתבים שלפנינו כותב ומאחל לו הרבי: "לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו [שי'], ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות". בחלקם אף הוסיף את המילה "בכבוד". אשר מבטאת את הערכתו של הרבי למקבל המכתב.

מכתבי הרבי לשנה החדשה ידועים כסגולה לשמירה ושנה טובה!

ברוקלין, תשי"ז – תשכ"ב, תשכ"ז.

הרב שמואל הומינר – (תרע"ד, 1913 – תשל"ז, 1977) בעל עבד המלך, היה איש מוסר מהיישוב הישן, מחבר ספרים בתחום המוסר ושמירת הלשון.

למד בישיבת עץ חיים והיה מתלמידי הרב איסר זלמן מלצר. בשנת ת"ש (1940), בגיל 26, הוציא לאור את ספרו הראשון "עיקרי דינים", שהוא תמצית הספר "חפץ חיים" שחיבר הרב ישראל מאיר הכהן. קיבל הסכמה לספר מרבו איסר זלמן מלצר, שכתב עליו: "הרב הגדול חריף ובקי, מצוין ביראת שמים ובמדות נעלות מורינו הרב שמואל הומינער נרו יאיר, ממצויני ישיבת עץ חיים". הספר נספח לחלק ממהדורות "חפץ חיים".

התפרסם בצדקותו ובמידותיו. במיוחד טיפח את מידת הביטחון ופרסם ספרים ומאמרים שונים בנושא. הרב יחזקאל לוינשטיין כתב עליו: "עובד ד' באמת".

השארת תגובה