הבנק העולמי: משבר הנזילות מכביד על הפלסטינים

הבנק העולמי: משבר הנזילות מכביד על הכלכלה הפלסטינית שכבר חנוקה

כסף
כסף
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ירושלים, 19 בספטמבר, 2019 – דו"ח חדש של הבנק העולמי מציין כי הרשות הפלסטינית (רש"פ) עומדת בפני פער מימון שעלול לגדול ל- 1.8 מיליארד דולר לשנת 2019, המונע על ידי הפחתה בכספי סיוע ועל רקע המחלוקת לגבי העברת המיסים אשר ישראל גובה מטעם הרשות. הדוח מדגיש את הפער במימון אשר אילץ את הרש"פ לצבור חוב מבנקים מקומיים והביא לפיגור בתשלומים לעובדי המדינה, לספקים ולקרן הפנסיה הציבורית, דבר אשר יצר אתגרי נזילות גדולים לכלכלה המקומית.

הדו"ח הכלכלי יוצג בפני ועדת הקישר אד-הוק (AHLC) ב-26 בספטמבר 2019 בניו יורק, במסגרת ישיבת מדיניות לתיאום פיתוח וסיוע לעם הפלסטיני של המדינות התורמות.

"התחזית לרש"פ מדאיגה מאוד, ככל שמנועי הצמיחה הולכים ומצטמצמים, לצד בעיית נזילות המימון, החלו להשפיע על היכולת של הרש"פ לקיים את חובתה לשלם לעובדי המדינה ולספק שירותים ציבוריים." אמר קנתן שנקר, נציג הבנק העולמי – בגדה המערבית ורצועת עזה. "עם צעדים נכונים ושיתוף הפעולה, המצב יכול להשתנות ולהביא להקלה במצבם של הפלסטינים, הבטחת קיימות הכלכלה ושיפור רמת החיים."

סה"כ ההכנסות הכוללות שהתקבלו במחצית הראשונה של 2019 היו כמחצית מהסכום בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בגלל ירידה של 68% בהכנסות ממיסים. הרש"פ דחתה את קבלת כספי ההכנסות מהמיסים בעקבות ההחלטה החד-צדדית של ישראל להפחית 138 מיליון דולר מכספי המסים שישראל גובה מפלסטינים. כתוצאה מכך, הרש"פ נקטה במספר צעדים להתמודדות עם משבר הנזילות, כולל שימוש מלא ביכולתה לקבל הלוואות מהבנקים המקומיים, ותשלום של 60% בלבד מהמשכורות לעובדיה תוך הגנה על אלה שמרוויחים כ-2,000 שקל לחודש (550 דולר ארה"ב) ומטה.

העברה רטרואקטיבית של מיסי דלק שביצעה ממשלת ישראל באוגוסט 2019 צפויה לאפשר לרש"פ להסתדר עד סוף שנת 2019 עם הפחתת הוצאות, תוך המשך צבירת פיגורים בתשלומים לעובדים ולספקים מהמגזר הפרטי. העברת האחריות לרש"פ על מיסי הדלק של הרשות, המהווים כשליש מההכנסות הכוללות ממיסים, תהווה עזרה חלקית, אולם יש להגיע להסכם מקיף יותר לגבי המנגנון והאופן שבו ישראל מחליטה על הניכויים מההכנסות ממיסוי בעתיד.

הצמיחה הצפויה בשטחים הפלסטינים נאמדת ב-1.3% לשנת 2019. תחזית זו נובעת, ברובה, מהשיפור הקל של הצמיחה בעזה בגובה של 1.8%, לאחר ירידה דרמטית של 7% בשנת 2018. בהתחשב במצב הנזילות המצומצם, הצמיחה בגדה המערבית צפויה להאט בשנת 2019 לרמה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות, ולהגיע ל-1.2%. ככל שהרש"פ, עסקים ומשקי בית ימצו את האפשרויות להתמודד עם משבר הנזילות, בהיעדר הסכם המשיב את הזרמת ההכנסות הרגילה, צפוי מיתון לשנים הקרובות.

"בעוד העברת כספים סדירה של הכנסות ממיסוי מישראל לרש"פ הינה בעדיפות מיידית, יש צורך בנקיטת צעדים להפחתת חסמי הגישה והסחר כדי השיג התרחבות כלכלית ברת-קיימה. כמו כן, נדרשת עוד עבודה לשיפור הסביבה העסקית עבור עסקים פלסטינים. מאמצים מתואמים ותמיכה של כל הצדדים עשויים לשפר סיכויים כלכליים לפלסטינים", הוסיף קנתן שנקר.

ניתן להביא להתקדמות על ידי הרחבת פיילוט ההובלה מדלת לדלת (תנועה של מטען אחד באמצעי תחבורה יחיד) דרך מעברי הגדה המערבית; השלמת המשא ומתן על רכישת חשמל בין חברות החשמל הפלסטינית והישראלית; ובחינה חוזרת של המדיניות להגבלת תנועת סחורות המוגדרות לשימוש כפול . בתוך הרש"פ, רפורמות לשיפור התנאים העסקיים הינן קריטיות, כולל סיום חקיקת חוק החברות המתוקן עוד לפני סוף השנה; והשלמת הרפורמה המוסדית ברשות המקרקעין הפלסטינית לשיפור היעילות והשקיפות של ניהול מקרקעין.

השארת תגובה