דגל התורה: "בדיקה מחודשת של קלפיות"

עו"ד מושקוביץ פנה ליו"ר ועדת הבחירותב שם 'דגל התורה' בדרישה שלא לפרסם את התוצאות הרשמיות של הבחירות עד לבדיקה נוספת של מספר קלפיות

קלפי בחירות
קלפי בחירות
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

דגל התורה דורשת מיו״ר ועדת הבחירות לבדוק מספר קלפיות בטרם יפורסמו באופן רשמי תוצאות הבחירות.

היועץ המשפטי של ״דגל התורה״ עורך הדין מנחם מושקוביץ פנה ביום שישי ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית השופטת חנן מלצר וביקש לבדוק מחדש את כשירות כמה קלפיות שחלק מין התוצאות בהן נפסלו בספירת הקולות. על פי דגל התורה מדובר דווקא בקלפיות בהן יש למפלגה אחוזי הצבעה גבוהים.

בפנייתו מציין עו"ד מושקוביץ כי ״לאחר בדיקה עולה כי בקלפיות שבהם יש מספר גבוה של קולות כשרים למרשתי, מספר הקולות הפסולים הממוצע בו גבוה בהרבה מהממוצע הארצי״.

יצוין, כי על פי הפניה, מספר גדול של פתקי הצבעה נפסלו למרות ההנחיה המקדימה של השופט מלצר שלא לפסול פתקי הצבעה אם היו בהם ליקוים עוקבים.
"הפתקים שיש בהם את הליקויים שיפורטו בפיסקאות כשרים ואין לפסול אותם, והכל בכפוף לתנאים המפורטים: פתק הצבעה שיש בו חור מזערי או שמאן דהוא צייר בעט או קשקש על גבו ואף על צדו הקדמי כך שניכר שבפתק הושם פגם לצורך פסילתו.פתק הצבעה שדוגמתו אינו זהה לדוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, למשל: סדר המיליםבכינוי הרשימה שונה, הושמטו מילים או אותיות מהכינוי, ההדפסה אינה במרכז הדף או שכינוי הרשימה הודפס מעל האותיות.״, לשון הפנייה.

עם זאת מציין עו"ד מושקוביץ כי ״יחד עם זאת, מובן שאין בכך להכשיר פתקי הצבעה שיש בהם כדי לזהות את הבוחר״ כתב עו״ ד מושקוביץ בפניה ליו״ר ועדת הבחירות. דגל התורה מבקשת מהשופט מלצר לעדכן אותה ולפעול על פי ההנחיות הראשוניות של וועדת הבחירות, ״הכלל הוא לאפשר לקולו של הבוחר להכלל בתוצאות, ורק אם לא ניתן להכשירו יש לפסול אותו".

לסיום מסכם עו"ד מושקוביץ, כי "מבוקש בזאת לקבל לידנו את כל גליונות ספירת הקולות הפסולים שבהם יש את האות ג' וכן לעיין בפתקים הפסולים לבדיקה חוזרת.
לחילופין כבוד השופט מתבקש להורות שועדת הבחירות תבצע בעצמה בדיקה של כל הקולות הפסולים של כל המפלגות״.

השארת תגובה