בערבו של יום: אחוז ההצבעה עולה

נכון לשעה 18:00, אחוז ההצבעה עומד על 53.5% המהווים עלייה של 1.5% לעומת מערכת הבחירות הקודמת

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט