מכת זיופים: וועדת הבחירות מכשירה קשקושים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

השופט חנן מלצר, הודיע אחר הצהריים כי החליט להכשיר פתקי הצבעה שבהם נמצא חור מזערי או קשקוש, במקרים שבהם ניכר כי בוצעה השחתה מכוונת.

הפתקים שיש בהם את הליקויים הבאים יהיו פתקים כשרים ואין לפסול אותם:

1. פתק הצבעה שיש בו חור מזערי או שמאן דהוא צייר בעט או קשקש על גבו ואף על צדו הקדמי, כך שניכר שבפתק הושם פגם לצורך פסילתו.

2. פתק הצבעה שדוגמתו אינו זהה לדוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, למשל: סדר המילים בכינוי הרשימה שונה, הושמטו מילים או אותיות מהכינוי, ההדפסה אינה במרכז הדף או שכינוי הרשימה הודפס מעל האותיות.