ה'עלייה' התמתנה: רק 26.8% הצביעו

הדווחים על 'עלליה באחוזי ההצבעה, מתמתנים, בעוד בספירת הביניים הראשונית היתה עלייה של 2.1% בשיעור ההצבעה לעומת הפעם הקודמת, הרי שבספירת הביניים השניה מדובר רק על 2% עלייה