כרוז בתל אביב: הקולות שלכם יילכו לחרדים/קיצונים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בשעה האחרונה סובבו רכבים עם מגאפונים ברחובות תל אביב וקראו לתושבים לצאת ולהצביע "כדי שהקולות שלכם לא ילכו לחרדים".

על פי עדי ראיה, בהמשך שינה את הכרוז את נוסח הקריאה וקרא לצאת להצביע כדי "שהקולות שלכם לא ילכו לקיצונים".