הערבים: יש עלייה באחוז ההצבעה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הרשימה המשותפת פרסמה הודעה רשמית לפיה חלה עליה קלה בשיעורי ההצבעה ביישובים הערביים יחסית לבחירות בחודש אפריל.

עם זאת, ציינו ברשימה כי עדיין יש פער גדול יחסית לאחוזי ההצבעה הכלליים.