האדמו"ר מסאטמר: אגודה שותפי המזרחי

האדמו"ר מסאטמר נשא דברים בפני תלמידי הישיבה גדולה ב'שיעור תהלים' שהתקיים במתיבתא ואמר: "אפילו אלו שאמרו בעבר שצריכים או שחייבים להצביע, היו אומרים כהיום שאסור, כי האגודה כהיום נעשו שותפים למזרחי של פעם"

סעודת חומש, סאטמר בורו פארק, צילום אחים לאנטשוועסקי (62)
סעודת חומש, סאטמר בורו פארק, צילום אחים לאנטשוועסקי (62)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

דוד המלך אומר (תהילים קמט ב') 'ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם' בני ציון, בתרגום ארץ ישראל היא ציון. בני ציון יגילו במלכם, תושבי ארץ ישראל, שמחים במלכם, המלך הכוונה למלך מלכי המלכים הקב"ה. הקב"ה הוא המלך, וארץ ישראל משמשת כפלטרין של מלך, בני ציון יגילו במלכם, שמחים במלכם – הם שמחים, שהם מכירים בזה שיש מלך מלכי המלכים, וחלילה לא מורדים במלכות שמים.

כבר יצא כו"כ פעמים לדבר על ענין הציונות באריכות, מהות הציונות היא מרידה במלכות שמים, בני ציון יגילו במלכם, בני ציון שמחים במלכם, בכך שיש להם זכות שמחזיקים מעמד עם מלך מלכי המלכים, ולא לוקחים חלק בהשתתפות במרידה במלכות שמים. בני ציון יגילו. הם שמחים במלכם בכך שנשארו נאמנים למלכם, מלך מלכי המלכים הקב"ה.

המרידה במלכות שמים חוזרת על עצמה כל פעם מחדש, כשמגיע הבחירות לכנסת המינים, וזוהי הקמת הממשלה של מלכות המינות, שזוהי המרידה במלכות שמים.

יהודים חרדים, יודעים את האמת לאמיתו, ולא לוקחים חלק בבחירות, כי בני ציון יגילו במלכם – מלך מלכי המלכים הקב"ה. ולא באלו המורדים במלכות שמים.

מתקיימות כעת בחירות בארץ ישראל, ויש תעמולה מאת מפלגת 'אגודת ישראל' להשתתף בבחירות. כל מיני סוגי התעמולה שיש בנמצא, כל מיני שקרים וכזבים. עד כדי כך, שמפורסם ברחובות קריה, שאפילו גדו"י שאסרו בעבר את הבחירות, כעת, לדעתם חייבים להצביע, כך מתנהלת התעמולה האגודאית השקרית.

כולנו יודעים, כי 'זאת התורה לא תהא מוחלפת' פוליטיקה מתחלפת ומשתנית, אבל התוה"ק לא מתחלפת. מה שאסרו להצביע בבחירות, מיוסדת על התוה"ק. כמבואר באר היטב ע"י מרן דו"ז הגה"ק זי"ע בספר הקדוש 'ויואל משה'. זאת התורה לא תהא מוחלפת, התורה לא מתחלפת ואסור להחליפו ולא יכולים להחליפו. התורה שרירה וקיימת לעולמי עד ולנצח נצחים.

חלילה, ח"ו לומר, שאלו שאסרו בעבר, היו אומרים כהיום שצריכים, חלילה, להשתתף בבחירותיהם האסורות. ההפך הגמור הוא הנכון. אדרבה, אפילו אלו שאמרו בעבר שצריכים או שחייבים להצביע, היו אומרים כהיום שאסור, כי האגודה כהיום נעשו שותפים למזרחי של פעם. יש כהיום איחוד של אגודה ומזרחי, ואפילו אלו שהורו פעם שיצביעו לאגודה, הרי הורו שלמזרחי אסור להצביע. ובהיות שהאגודה התחברה היום עם המזרחי, הם היו אומרים כהיום שאסור להצביע בבחירות. אדרבה, אפילו אלו שהורו פעם להיתר, היום היו אוסרים.

שמעתי אתמול, שנמצא אחד שבבחירות הקודמות חתם לאיסור, והפעם לא רצה לחתום לאיסור. בטענה שהמצב הפוליטי השתנה. זוהי אכן דרכה של פוליטיקה, התוה"ק לא מתחלפת, הפוליטיקה יכולה להתחלף ולהשתנות, אבל תורתינו הק' לא.

מקובל אצלנו וכולנו יודעים, שאסור להצביע בבחירות, כי תורתינו הק' אומרת שאסור, וזה לא תהא מוחלפת, זה לא יכול להתחלף ולא תתחלף, אבל אם ההוראה מיוסד על טעמים אחרים, טעמים פוליטיים, אז כשהפוליטיקה מתחלפת, מתחלפות הטעמים. אצלנו יודעים, שזאת התורה לא תהא מוחלפת.

ומכאן קול קורא לאחב"י תושבי ארה"ק, בני ציון יגילו במלכם, שמחים במלכות שמים, ומכריזים: אנו נשארים נאמנים למלכותו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. ולא באלו המורדים במלכות שמים, אלו שנאמנים להקב"ה ותורתו הק', ומכריזים נאמנותם להקב"ה. אלו לא ישתתפו בבחירות לכנסת המינים.

יעזור הקב"ה וילמדו תועים בינה.

השארת תגובה