הזכויות שלכם ביום הבחירות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

 את כל הזכויות המגיעות לכם ביום הבחירות תוכלו למצוא בפורטל בחירות לכנסת באתר כל זכות

 

  • שירותי הנסיעה בקווי האוטובוס הבינעירוניים וברכבת ישראל יינתנו חינם לציבור הרחב ביום הבחירות לכנסת ה-22 (17.09.2019) עד לתום פעילות התחבורה הציבורית, ובערב שלפני יום הבחירות החל מהשעה 20:00.
  • לבעל דירה מותר לתלות מודעת בחירות על קיר הבניין, בכפוף לתנאים מסוימים. הרשות המקומית, רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות לגבי אופן הצגת המודעה. בנוסף, אם בעל דירה מעוניין לתלות מודעה על קיר שאינו משויך לדירתו, עליו לפעול בהתאם לכללי הבית המשותף.
  • מי שעובד ביום הבחירות, עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר. בתנאי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות.
  • מי שמועסק באופן חד פעמי ביום הבחירות, במסגרת הבחירות, זכאי לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם לו. חשוב לדעת, שמשכר זה ינוכה מס מיוחד בשיעור של 25% אך לבני נוער המועסקים ביום הבחירות לא ינוכה מס.
  • בכל יישוב חייבת להיות לפחות קלפי נגישה אחת עם סידורי גישה והצבעה לבוחרים המוגבלים בניידות. בוחר מוגבל בניידות הרשום לקלפי שאינה נגישה, רשאי להצביע בכל "קלפי נגישה מיוחדת".
  • בוחר שאינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה בשל מום או מחלה, רשאי להביא איתו מלווה שיעזור לו בהצבעה. במקרה של ספק בעניין הרשות להביא מלווה, יכריע מזכיר ועדת הקלפי.
  • אדם המאושפז בבית חולים רשאי להצביע בקלפי המוצבת בבית החולים שבו הוא מאושפז (אם מוצבת קלפי כזו בבית החולים).