הראב"ד: 'אגודת ישראל פשטו רגל'

ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שליט"א – בהתקפה חמורה נגד אגודת ישראל "היום לא צריכים להסביר האיסור ללכת לבחירות ~ 'אגודת ישראל פשטו רגל ומכרו ערכי היסוד שלו והתחברו עם המזרחי'

הראב"ד בעצרת
הראב"ד בעצרת
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הדברים נאמרו בכנס הסברה ענקית שקיימה העדה החרדית , בירושלים אמש.

בכנס בו השתתפו מרנן גאב"ד וראב"ד העדה החרדית ביחד עם רבני הבד"ץ שליט"א וגדולי האדמורי"ם שליט"א .

בהשתתפות אלפי בני העדה החרדית, שהתאספו לכניוס מחאה והסברה נגד ההשתפות בבחירות האסורות כפי שפסק כ"ק רביה"ק מסאטמאר זי"ע

בדברים שנשא מרן פוסק הדור ראב"ד ירושלים שליט"א, התייחס להסכם שחתמו אגודת ישראל -דגל התורה עם אישים בתנועות המזרחי, תנועה שאיתה לחמו גדולי ישראל בדור העבר, ובשביל מאבק זה הוקם תנועת אגודת ישראל'.

הראב"ד שליט"א' התייחס גם לתוכן ההסכם הכלול באיסורים וויתור בשמירה על עניני הדת כדלהלן תוכן דבריו :

הסכם האגודה עם המזרחי

ועכשיו נבוא להסכם ה'אגודה' עם ה'מזרחי', שחתמו עליו נציגי המזרחי יחד עם ארבעה נציגי ה"אגודה",

וכל אחד יראה שבהסכם זה פרקו עול לגמרי – כי בזה הסכימו לדעת ה'מזרחי', וזה מוכיח למעלה מכל ספק שה"אגודה" פשטו רגל (אנגיזעצ'ט) לגמרי.

הסכימו לתמוך במוסדות שמחנכים לגיוס בנים ושירות לאומי לבנות

א] ראשית –ה"אגודה" הסכימו לתמוך במוסדות של ה'מזרחי' כיון שמחנכים שם לאהבת תורה וקיום המצוות,

ואף שבמוסדות של המזרחי מחנכים שהבנים צריכים להתגייס לצבא, והבנות מחויבות ללכת לשירות לאומי,

מכל מקום ה"אגודה" הסכימו שהמוסדות שמחנכים לגיוס ולשירות לאומי, נחשבים למוסדות שמחנכים "לאהבת תורה וקיום המצוות", ומחמת זה יש לתמוך בהם, ח"ו.

עוד הסכימו ללחום רק נגד גיוס נשים ולא נגד שירות לאומי

ב] עוד כתבו שילחמו נגד "גיוס נשים לצבא", והרי כוונתם ברורה – שיילחמו רק נגד הצבא ולא נגד שירות לאומי, וכדרך המזרחי – שמחייבים ללכת לשירות לאומי, ודלא כדעת גדולי הדור שאמרו ששירות לאומי לנשים – הרי הוא בייהרג ואל יעבור.

הסכימו לקבל גירות לפי הכרעת הרבנות הראשית

ג] עוד כתבו, שענייני גירות יהיו מסורים להכרעת ה"רבנות הראשית", –

ובזה הם מכירים ברבבות "פלאשים" ו"בני ישראל מהודו" שלדעת הרבנות הראשית הם יהודים בלא גרות –

וכמו כן הסכימו לקבל הגרות שלהם, אף שהגירות אצלם בלא קבלת מצוות כראוי.

הסכמה לדעת המזרחי להתנגד לוויתור שטחים

ד] עוד הסכימו – ש"אגודת ישראל" לא יוותרו על שלטון הציוני – ולא יסכימו לוותר על שטחים מארץ ישראל לערבים,

והרי שאפילו אם יגיעו למצב שיוכלו להציל משפיכות דמים ולבוא לשלום עם הערבים על ידי וויתור שטחים, הם מתחייבים שלא יוותרו, וזהו כדעת המזרחי שדגלו בשיטת "ארץ ישראל השלמה", ומוכנים שיישפך דם ישראל כמים בשביל להחזיק שלטון הציוני בשטחים.

והאמת היא, שלפני עשרות שנים הסכימו לעשות שלום עם מצרים – וויתרו להם שטחים, וארבעים שנה נהיה שם שקט, וגם אז המזרחי התנגדו למסור שטחים לערבים – אף שידעו שזה יציל מאות נפשות, ובזמנו הגדולים שלהם התנגדו לשיטה זו, אבל עכשיו גם אגודת ישראל הצטרפו למזרחי להתנגד למסירת שטחים.

השארת תגובה