יש לך כוח לחולל נסים

הרב אריאל למברג
הרב אריאל למברג
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כבר שנים רבות ששלוחי חב"ד בארצות הברית מארגנים "שבתון" בשכונת קראון הייטס עבור סטודנטים וסטודנטיות שחפצים להכיר יותר את החיים היהודיים. בשנות השישים זכו הסטודנטים כמה פעמים להיכנס לפגישת יחידות עם הרבי מליובאוויטש ולהעלות בפניו שאלות בענייני אמונה ובנושאים העומדים ברומו של עולם שהטרידו אותם.

פעם הגיעה קבוצה סקרנית במיוחד ואת השאלה הפיקנטית הם שמרו לסוף: "רבי, החסידים שלך אומרים שאתה מחולל נסים, שאתה מסוגל לשנות את הטבע, האם זה נכון?". הרבי השיב: "האמת היא שלא רק אני מחולל ניסים, גם אתה ואת יכולים לחולל נסים. כשיהודי מתפלל, לומד תורה או מקיים מצווה, הפעולה שלו עולה עד כיסא הכבוד ומחוללת שם שינויים רבי השפעה…".

מספר בן דודי, רב בית הכנסת הגדול של העיר ראשל"צ הרב שניאור זלמן אשכנזי: "בשנת 2008 החלו לטפס מחירי הדיור בישראל. באמצע השנה קבלתי טלפון מבעלת הדירה אצלה שכרתי את דירתנו והיא מבקשת לפגוש אותי. 5 שנים חלפו מנישואינו ולא שמעתי ממנה והנה היא מעניקה לי את הכבוד לפגוש אותה. היא ציינה שהיא מוכרחה להעלות את שכר הדירה, ועל כן מהחודש הבא המחיר יהיה כמעט כפול!. קודם שילמתי מחיר מגוחך של 470$ דולר, כ-1700 שקל, ועכשיו היא מבקשת 3000.

קיבלתי הלם. היו לנו כבר ב"ה 2 ילדים, אני למדתי בכולל ואשתי למדה ובקושי עבדה, ומאיפה נביא סכום כפול? מה גם שבמחיר כזה כדאי לקנות דירה ולא לשכור. התייעצתי עם אבי ע"ה והחלטנו כי אם אמצא דירה עד 700,000 שקל – כדאי לקנות. דפדפתי מעט בעיתון המקומי אבל מחירי הקניה היו הרבה יותר גבוהים ולא היה טעם לחפש. לא נותרו לי ברירות והתחלתי לשלם לה שכירות. באחת השבתות התקיימה התוועדות אצלנו בעיר. ידידי, השליח הרב משה גרוזמן, שאלני למה אני נראה מדוכדך? סיפרתי לו. הוא הציע לי עצה: "תקבל על עצמך ללמוד פרק תניא לפני התפילה במשך חודש ימים ותראה שהדברים יסתדרו". אמרנו "לחיים" ויצאתי לדרך.

ביום ראשון בבוקר למדתי פרק א' בספר התניא, ביום שני פרק ב', ביום שלישי פרק ג', וכן הלאה. ביום חמישי בשעה 13:50, אחרי תפילת מנחה בכולל, מצלצל הטלפון ועל הקו מבטא רוסי כבד. "מדבר איגור, מתווך, שמעתי אתה מחפש דירה. יש לי דירה בשבילך: ברחוב קידוש השם פינת חב"ד!…". אני לא הכרתי את הרחוב ונדהמתי לשמוע על לוקיישן כזה… שאלתי אותו "כמה רוצים החבדניקי"ם?"… [בטח פחות מ-770,000 אין להם במחשבון…]. הוא אמר לי: "700,000 שקל". כמה שעות אחר כך חתמנו חוזה ובדירה הזו אנחנו גרים כבר שנים ארוכות…"

אז יש לנו הרבה יותר כוח ממה שאפשר לתאר וכאן נותר לברר מהי באמת השיטה לחולל נס?

פעמים כה רבות אדם אומר לעצמו, אני מרגיש כה קטן בעולם ומי אני שיכול לשנות את התוכניות של הקב"ה? אבל זה בדיוק המסר הגדול של הרבי: יש לך כוח לחולל נסים. זה מדהים עד כמה יכול האדם לפרוץ את המחסומים שלו, ואם רק יהיה מוכן לצאת מאזור הנוחות ולהתאמץ יותר – אפשר לשנות הכול.

הבעש"ט מעמיד את התובנה הזו בראש סדר היום. מייסד החסידות כותב שהדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות ליהודי הוא הרגשת שפלות. משום שמי שמרגיש קטן בפני האלוקים, לא יתאמץ לקיים שום דבר. הדלק והקטיליזטור לעבודת ה' הוא ההבנה שבעיני הקב"ה אני קרוב ומשפיע.

כתר שם טוב קמה: רוב ענוותנותו של האדם גורם שנתרחק מעבודת ה' יתברך, שמצד שפלותו אינו מאמין כי גורם על ידי תפלתו ותורתו שפע אל כל העולמות. שאילו היה מאמין זה כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה מרוב כל והיה נזהר בכל אות ותנועה ומלה לאומרה כדקאיאות.

כדי לתת עוצמה לדברים ולהוריד אותם אל הלב, נפתח עם וארט כביר. אחת המשניות המפורסמות בפרקי אבות אומרת דבר מאוד תמוה: "עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מה אתה עתיד ליתן דין וחשבון". וזה משפט מוזר עד השמים: סדר המשפט התקין הוא שתחילה עורכים "חשבון" ובסוף מכריעים את ה"דין". תחילה מעניקים לנאשם זכות להגן על עצמו ובסופו של התהליך מכריעים את דינו. וכיצד נאמר במשנה להיפך – "לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון", כאילו שתחילה מכריעים את הדין ורק אחר כך עורכים את החשבון? על בסיס מה הכריעו דין צדק אם עוד לא ערכו חשבון?!

הרי כך היו נערכים משפטים במשטרים חשוכים כמו רוסיה הסובייטית, שהדיון בבית המשפט היה רק הצגה מרושעת לגזר הדין שנחתם קודם. מה אפוא פירוש המשנה שלמעלה עורכים "דין וחשבון"?

הרבי מליובאוויטש מציין ליסוד שהובא בליקוטי מוהר"ן בשם הבעש"ט, סבו זקנו של הצדיק מברסלב (ליקוטי שיחות ו/283): כמה משניות אחר כך נאמר: "נפרעים מהאדם מדעתו ושלא מדעתו", מסביר הבעש"ט כי כאשר רוצים לגזור דין של אדם, עושים זאת "מדעתו" שלו עצמו. מגלגלים לפניו מקרה דומה למעשה שהוא עשה ומקשיבים לדרך שבה הוא שופט את האדם השני: אם הוא מדבר לזכות חברו – מזכים אותו, ואם הוא מכריע לחובה – מחייבים אותו.

כך נהג נתן הנביא עם דוד המלך. לאחר שאירע המקרה בין דוד לבת שבע, נכנס נתן לדוד והציג לו מקרה וביקש לשמוע את דעתו: איש עני נכנס להתארח אצל עשיר והייתה עמו כבשה אחת. לקח העשיר את הכבשה של העני ושחט אותה כדי לתת לעני אוכל. וכעת שאל נתן את דוד מה דינו של העשיר הזה? דוד הזדעזע מהרשעות ואמר "בן מות הוא האיש". וכי אין לו מספיק כבשים לארח את העני שהוא צריך לקחת את כבשת הרש?! אמר נתן: זה מה שעשית. אתה מלך ישראל ויכולת להתחתן עם כל אישה, אבל בחרת דווקא את בת שבע שהייתה כבשת הרש של אוריה החתי.

בכך ביאר הרבי את השאלה המוזכרת: "ליתן דין וחשבון". קודם נותנים לאדם לחרוץ את הדין של האחרים, ולפי זה עורכים את החשבון שלו עצמו.

וכאן הקשה הרבי מדוע באמת נזקקים שהאדם עצמו יפסוק דינו? למה המלאכים אינם יכולים לשקול ולהכריע? ענה הרבי רעיון מדהים: כי שום כוח בעולם אינו יכול לחרוץ דינו של היהודי חוץ ממנו עצמו!. המלאכים הם רק שלוחים של ה', אבל היהודי הוא חלק אלוקה ממעל, הוא פיסת אלוקות כמו שפלח תפוח הוא תפוח, ולכן אפילו כשמדובר ביהודי חוטא – רק הוא עצמו יכול לפסוק דינו.

בואו ונביט בציטוטים המטלטלים:

ליקוטי מוהר"ן סימן קיג: שמעתי בשם הבעש"ט כי קודם גזר דין … מטעים את האיש עצמו ושואלים אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין, ואזי נגמר הדין. כמו שמצינו בדוד המלך ע"ה בבוא נתן הנביא וסיפר לו מעשה האורח וענה 'חי ה" ואזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו. וזהו 'ונפרעין מן האדם מדעתו', כלומר ששואלין דעתו, ואעפ"כ הוא 'שלא מדעתו' כי אינו יודע שהדין עליו … ולכן צריך ליזהר מאד שלא לגמור הדין [על אחרים] עד שישנה וישלש כי הוא סכנת נפשות.

ליקוטי שיחות ו/286: אינו מובן כלל וכלל למה זקוקין בב"ד של מעלה לפס"ד של האדם וכמעשה נתן ודוד? אלא מאחר שכל נשמה היא חלק אלקה ממעל … אין שייך שהמלאכים הכי עליונים תהיה להם שליטה על איש ישראל, ולכן כל זמן שהוא עצמו אינו פוסק דינו א"א למישהו לפסוק דינו … ומכהנ"ל הוראה יסודית בעבודת האדם: [מצד אחד] גודל ותוקף פגם החטא … [ומצד שני] שלא להתפעל מכל הדברים המונעים ומעכבים, כי כל אחד מישראל … הוא מושל ושליט על ענייני העולם.

צא ולמד עד כמה הקב"ה מחשיב את העשייה והדיבור של היהודי ועד היכן אנו יכולים לחולל נסים ולשנות לחלוטין את המציאות לטובה ולברכה.

השארת תגובה