בג"צ: נדחו עתירות השמאל נגד המבקר

שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, מני מזוז ואלכס שטיין דחו היום שתי עתירות נגד מבקר המדינה, בגין החלטתו לעכב לכאורה פרסום של מספר דו"חות ביקורת

אנגלמן
אנגלמן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שופטי בית המשפט העליון, יצחק עמית, מני מזוז ואלכס שטיין דחו שתי עתירות שהוגשו נגד מבקר המדינה, בגין החלטתו לעכב לכאורה פרסום של מספר דו"חות ביקורת הקשורים לראש הממשלה.

יצוין, כי עתירה אחת הוגשה לבג"ץ על ידי רשימת 'המחנה הדמוקרטי' ואילו העתירה השניה הוגשה על ידי 'התנועה למען איכות השלטון' בישראל.

השופטים קיבלו את עמדת משרד מבקר המדינה לפיו העתירות מבוססות על תשתית עובדתית לקויה, וכי לאור זאת יש לדחות אותן על הסף.

בפסק הדין ציין השופט מני מזוז, כי "העתירות נסמכות כל כולן על כתבות ופרסומים בכלי התקשורת, ללא כל תשתית עובדתית בדוקה וקונקרטית. הפרסומים עליהן נסמכו העתירות פורסמו בשלהי חודש אוגוסט ותחילת חודש ספטמבר. העותרות פנו למבקר המדינה לקבלת תגובתו בדחיפות, ומשלא נענו במועד שקצבו, פנו לבית משפט זה".

יצוין, כי השופט מזוז אף נזף לאור זאת בעותרות ואמר, כי "אף אם ניתן להבין את דוחק השעה מולו ניצבו העותרות, אין בכך כדי להכשיר הגשת עתירות המבוססות באורח כמעט בלעדי על פרסומים בתקשורת שלא נבדקו ולא אומתו. בית משפט זה קבע וחזר וקבע כי עתירה צריכה להיות מבוססת על תשתית עובדתית קונקרטית ובדוקה התומכת בנטען בעתירה והמבססת את הסעד המבוקש בה".

בסיום פסק הדין צירף השופט מזוז מובאה מפורסמת מפסק דין של השופט המנוח מישאל חשין, אשר עקץ עותרים המגישים עתירות על סמך כתבות בעיתונות, "נתחלפו העתים, נשתנו המנהגות, וימים שהיו חלפו ואינם עוד עמנו. על דרך ההפלגה נאמר, שכיום נוטל אדם לידו את עיתון הבוקר או עיתון הצהריים, ומבטו מרקד בין הידיעות השונות עד שעינו צדה ידיעה פלונית. ומשמצא מה שמצא קרא הוא אל חבריו: קומו ונעלה ציון – אל בית המשפט העליון. אומר ועושה. עתירה לבית-משפט כמו נכתבת היא במהלך הנסיעה".

תגובה אחת
  1. העיקר שהמבקר הצליח לא לחשוף

השארת תגובה